Sestup do vlastního nitra

05.11.2022

Jako každý rok, od podzimní rovnodennosti jste intenzivně stahováni do svého nitra. Planeta se přibližuje Slunci a jeho vliv a intenzivní světelné kódy vytlačují na povrch záležitosti hluboce uložené a nezvědomělé. Sestupujete do hlubin své pozemské existence, abyste se na hlubších rovinách setkali se svými stíny - svými předsudky, nekonstruktivními myšlenkovými přesvědčeními, prožitky a emočními nesoulady. Sestupujete hlouběji a hlouběji, abyste osvobodili svou ryzí božskou podstatu, prosvětlili svůj pozemský život radostí a tím přispěli do kolektivního vzestupu lidstva a této planety.

Tento sestup zintenzivněn určitými otevírajícími se portály bude pokračovat, abyste se mohli v období zimního slunovratu opět nadechnout a pocítit nové světelné informace a kódy, abyste byli lehčími a otevření pro nové informace, nápady a impulzy a abyste mohli svá nová pochopení a poznatky radostně uskutečňovat v této realitě.

Pro každého z nás je to o odkládání nefunkčních, zatuchlých a omezujících záležitostí. Každý z nás musí zvědomovat a cíleně odkládat své omezující názory a uskutečňovat výpravy do svého dětství, ve kterém vznikla informační databáze, která ovlivňuje běh našeho každodenního života. 

Ne, nemusíte pátrat v minulých životech (jiných časoprostorových realitách), vysvoboďte se z těžkých situací v dětství, z prožitků, které nebyly a nejsou v souladu s Nejvyšší Pravdou - se Světlem. Pamatujte, čas neexistuje. Vaše dětství a jeho příběhy jsou stále živé - stále probíhají. A pokud budou zvědoměny a zharmonizovány, změní se vaše momentální realita ve všech oblastech vašeho života.

Změny jsou nevyhnutelné. Na této planetě jsou v pohybu mocné síly změny. A je jen na vás, zda se rozhodnete pro vědomý růst prostřednictvím osobních vnitřních změn nebo budete smeteni nekompromisními událostmi, které vás k této cestě chtě nechtě přimějí.

Martina Christová / Taunia                                                                                      www.slunecnabrana.cz,  www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.