Sexuální samota a cesta k vyšší intimitě

25.05.2020

Když se naleznete, vědomě či nevědomě, na cestě ke znovuosídlení vyvinutého ženského vědomí, můžete zjistit, že prožíváte mnoho let v sexuální samotě - bez partnera, bez pravidelného intimního, fyzického kontaktu.

Cesta do celistvosti vyžaduje naprostou soustředěnost, vědomé cvičení, čas a disciplínu. Mnoho Duší, které si zvolily vzestup svého Bytí zpět do Náruče Božské Matky pochopily, že od nich vyžaduje období abstinence nebo velké redukce intimních vztahů.

Častokrát tato sexuální a romantická pauza může pro osobnost vypadat jako zkouška - a dokonce potrestání - pro ty, jejichž Vyšší Já si to zvolila.

Ale není.

Když vaše Vyšší Já začne vážně vést vaši energii do hlubších a více vědomých sfér posvátného ženského vědomí, může být nezbytné odvést vás od všech forem sexuální a romantické komunikace.

Vaše toužící tělo a nižší Já se může proti těmto změnám bouřit. Můžete mít pocit, že jste extrémně osamocení. Může se vám stýskat po podpoře vašeho osobnostního já, která přichází od chtění být žádoucí pro někoho druhého, být touhou pro někoho druhého, dokonce po lichotkách od někoho druhého. Může se vám stýskat po intimním a smyslovém kontaktu. Všechny tyto výkyvy jsou přirozené.

Bohyně rozumí tomu, že tyto změny ve vašem životě kráčí proti tomu, co vaše společnost uznává za "normální". Ví, že všude kam přijdete existuje obraz nebo příběh popisující "spolu" nebo "partnerství" jako konečný, bezpečný a úspěšný emoční a sociálně přijatelný stav.

Konkrétně ženám je předkládán obraz a doručován vzkaz divnosti vylučující ze společnosti nebo dokonce zatracení, když jsou po delší dobu nezadané.

Vysoký Ženský Hlas si přeje upravit vaše smýšlení o období osamocení na cestě ke spirituálnímu opětovnému vyladění a otevření se k vašemu nejvíce božskému účelu na zemi.

Také si přeje předat hluboký vzkaz Lásky a ujištění vaší Duši - vašemu citlivému a probouzejícímu se vědomí Duše, které prochází mnoha rychlými a mnoho vypovídajícími posuny.

Během tohoto života se vaše Duše se stane "Jednou" s další Bytostí.

Ten čas nastane.

Může to trvat déle než je touha vaší osobnosti. To proto, že přes protesty vaší osobnosti, největší touha vaší Duše je posílit své spirituální svaly, dosáhnout své síly, vytvořit svůj nejhlubší Dar a učit se od Sebe Samých.

Vaše Duše je nekonečně moudrá a ví, že partnerství na lidské a pozemské úrovni byla široce ponížena a odkloněna od spirituality.

Pro mnohé se partnerství stalo opěrkou pro ego a vystrašené vnitřní dítě. Bylo také využito k vytvoření emočních dramat a rozptýlení - a to je těžké plýtvání vzácnými energiemi.

Jste součástí větší vlny kolektivních Duší, které jsou zodpovědné za vzestup vibračního tónu lidského partnerství a sexuální intimity.

Vaše vlastní rozšířená období samoty jsou komplexními a božsky orchestrovanými úkoly, ve kterých se očišťujete na hlubokých rovinách a přicházíte k poznání Sebe, své přítomnosti, vaší pravdy a vašeho poselství.

Bohyně čistí ve vás a kolem vás mnohé. Jste znovu probouzeni do božského poslání vztahu a intimního doteku těla, mysli a ducha.

Pokud je tohle ta cesta po které máte kráčet sami, je to pro vás v podstatě velká a rituální příprava. Jste odváděni od všech představ mimovolné a povrchní sexuality. Sem nesmíte déle vkládat své tělo a vibraci.

Prázdný sex - kde se setkají jen těla a vnitřní Já a Duše jsou někde jinde - již pro vás není možný, ať jste muž či žena.

Může vám trvat mnoho let než se dokážete milovat se svou vlastní Duší, vlastním Životem, vlastním Bytím - než si vzpomenete na nejpradávnější a pohřbené buněčné úrovně toho, čím "vesmírný sex" opravdu je.

K prožití kosmického sexu musíte být celistvě schopni spočívat ve svém vlastním Srdci, vašem vlastním Těle, vašem vlastním Vědomí.

Nesmíte se bát sami Sebe.

Nesmíte se bát své Síly.

Nesmíte se bát svého Rozšířeného Bytí.

Musíte být schopni projít obdobím samoty a být za ni vděčni, protože vás přivádí blíže k Božství a ponoření se do vašeho poslání této planetě.

Lidé, kteří jsou schopni být se sebou Samými jsou velmi bezpečným rájem.

Stáváte se bezpečným rájem pro své vlastní srdce a srdce vašich Milovaných, protože si vzpomínáte, že být v partnerství které přirozeně ctí Ducha každé osoby a nelpí na lásce z potřeby ega, je evolučním procesem Bohyně.

Dále potom, evoluční proces Bohyně má pro vás konkrétní plán. A tím je přivést zkušenost intimity s druhou osobou do sféry transformačního, tvořivého, obnovujícího, vědomého a hlubokého léčení.

Jedinou možností jak se to může stát, je pro moudré duše jako je ta vaše, projít obdobím odpojování od formování, kterého se vám dostávalo v nedávných životech. Je to jediná možnost jak vás očistit a znovu aktivovat vaše vyšší vědění a spirituální schopnosti v oblasti sexu a intimity. 

Když se aktivuje vnitřní moudrost, zjistíte, že nemáte jinou možnost než se odloučit od intimních partnerství, která vám neslouží. Bohyně  musí někdy nechat toto se odehrát, protože vaše osobnost jednoduše nemůže najít odvahu.

Tohle je vzkaz od Bohyně, která vám dává tímto vědět, že vaše touha setkat se s druhým na pradávných podlahách chrámu, v duchu vyššího smyslu a nepodmíněné lásky jsou vyslyšeny a jsou uctívány.

Vaše celé sexuální bytí (intenzivně citlivé takové jaké je) je bytí sycené Světlem.

Již nikdy nezahazujte svou sexuální moudrost. Je tak, tak velmi vzácná a vysoce souladná. Buďte trpěliví. Prociťte hloubku a probouzející se sílu vašich sexuálních sil, když stoupají a prochází novými cestami světla. Očišťujete, posilujete a obohacujete své sexuální síly.

Toto není proces který lze uspěchat nebo ho vnímat jako samozřejmost. Je to jedna z nejzákladnějších transformačních posvátných zkušeností, které můžete prožít.

Autor: Sophie Bashford​                                                        www.sophiebashford.com

Překlad: Taunia​                                                                                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.