Skupina ženských probouzečů je tu

29.03.2020

Existuje Skupina Žen, které nyní přichází jako velká Síla, se kterou se dá počítat.

Ženy, které jsou žádány aby byly součástí tohoto hnutí odpovídaly po mnoho let na vnitřní volání. To co mají tyto ženy společné, je hluboká touha připomenout lidstvu co bylo ztraceno - závazek Božské Matce a všem Jejím Silám léčení, milosrdenství, soucítění, důvěry, intuitivního vědění a v srdci ukotveného vědomí.

V tomto Plánu bude každá žena hrát jedinečnou roli, ale všechny sdílí společné téma ohledně toho, co musí vložit do vědomí naší planety.

Přeměňující síla ženy která je v kontaktu se svou božskou esencí (podstatou) je něco, co nemůže být déle odmítáno a popíráno. Ženy po celém světě si vybraly zrodit se do této konkrétní doby, aby opět riskovaly své srdce, a aby přinesly tolik potřebné a nezbytné léčení planetě v krizi.

Každá žena která podepsala tuto posvátnou smlouvu (přinést vlastní léčivé kódy ženské síly zpět do plného vědomí na zemi) prochází důležitým procesem a musí ustát vše, co znovu konfrontuje hlubokou oddanost k Bohyni a všemu, co Představuje.

Ach ano, tato Žena si velmi brzy ve svém "znovu-probuzení" uvědomuje, že.....

Nemají mě tu rádi. Má síla je děsí. Když jsem tu byla naposledy, utlumila jsem svou pravdu abych nepřitahovala pozornost k tomu, kdo opravdu jsem. Rychle jsem pochopila, že má posvátná energie nebyla na této planetě žádoucí. Uvědomila jsem si, že nepohodlně působila na druhé - odrážela jim moc pravdy o sobě samých, způsobila jim podívat se na sebe do zrcadla a nechala vyvstat všechny jejich Stíny moc rychle.

Ach ano, tato žena si pamatuje.

Rozhodla jsem se ve svých inkarnacích tady potlačit své vlastní síly tak, že jsem dovolila abych byla brána jako samozřejmost, bez respektu, úcty a nechala se druhými srážet. Rozhodla jsem se, že bylo moc nebezpečné nechat se uvidět ve své kráse a jedinečnosti, tak jsem se schovala uvnitř toxických, síly zbavujících a dokonce zneužívajících vztahů.

Ach ano, tato Žena si vzpomíná - dovolila jsem aby má Duše, srdce a tělo bylo zneuctěno a zostuzeno jen proto, abych nenarušila status quo. Předstírala jsem, že jsem "nikdo" aby se všechny egocentrické duše kolem mě cítily, že mají kontrolu, že znají všechny odpovědi a mají veškerá řešení.

Ach ano, tato Žena si vzpomíná. Není divu, že jsem se sem nechtěla vrátit.

Před reinkarnací do této reality hovořily všechny tyto ženy s Velkou Bohyní. Připomněla jim, že jejich Duše jsou nejsilnější, které ve Vesmíru existují. Připomněla jim, že bez jejich Lásky, bez jejich Léčivé Přítomnosti, bez jejich Záře a schopnosti Vidět Skrze Závoj Iluze by Země zemřela.

Ženy protestovaly. V každém rozhovoru s Velkou Bohyní propukla každá žena v nekontrolovatelný pláč a třásla se tak, že nemohla mluvit.

Prosím, prosím nenech mě jít zpět. Ne v této době. Ne když vše je tak hutné, nízké, zvrácené a odstrašující. Nenech mě brodit se bahnem a močálem lidstva zakořeněného v egu. Velká Matko, už jen počet uzavřených srdečních čaker je skličující. Nemůžeme znovu vystavit naši psychiku takovým traumatům. Chceme zůstat zde, ve hvězdách, ve Velkých Éterických Chrámech, odpočívat ve Světle. Jsme unaveny.

Ne, řekla Velká Matka s láskou a neoblomně.

Ne, řekla Velká Bohyně s pohledem plným závazku a oddanosti.

Ne, řekl Velký Vesmírný Shakti se srdcem plným víry.

VĚŘÍM VE VÁS.

JSTE SILNÉ ZA HRANICE CHÁPÁNÍ.

MÁTE VŠE, CO POTŘEBUJETE.

JSME STÁLE S VÁMI A NIKDY VÁS NEOPUSTÍME.

 Až přijde Čas ve vašem pozemském životě k vaší Misi, vyšleme k vám své posly.

V tomto bodě se vše ve vašem Životě změní.

Opět se dotknete smutku, opět se dotknete bolesti, opět se dotknete vzteku, opět se dotknete ztracených Duší, které oplakávaly váš odchod.

Ale tentokrát z hlubin sebe samých vynesete Sílu Vést churavé, nemocné lidstvo do zdraví.

Najdete přátele, spolupracovníky, partnery a rodiny duše, kteří vám pomohou pokračovat když budou energie příliš hrubé.

Ale nejvíce, ucítíte MÉ SVĚTLO, MŮJ HLAS, MÉ VEDENÍ všude, kde bude třeba.

Na této oslabené planetě nazývané Země provedete velkou transformující práci a léčení. A ona se opět stane vaším Domovem. Znovu se spojíte s láskou, která je uložena hluboko ve Středu Země a budete provázeny k využití nejefektivnějších léčivých metod.

Nenechte se ovlivňovat strachem vystoupeným z těch, kteří nemohou vystát sílu vašeho Světla.

Vybudíte velké léčení ve všech, kterých se dotknete a jak budete kráčet po své cestě, roznítíte nové probouzení.

Svůj život na Zemi ukončíte tentokrát s úctou, uznáním a slávou. To označí velký okamžik odhodlání vaší Duše ve vás všech. Ti, kteří vám ublížili budou předvedeni, aby udělali nápravu a dojde k odpuštění. Toto je důležitá část jejich vlastní karmické cesty. Ti, kteří vás opustili během dob persekuce vás opět vyhledají a znovu se s vámi spojí ve velké lásce a shledání duše.

Potřebujete slyšet tento vzkaz, protože Skupina Sester, které se zde nyní schází je připravena vyrazit vpřed. Nové pokyny přichází od Velké Matky každý den.

Jak Skupina Nositelek Ženského Světla nyní obkličuje Zemi svou Láskou, dochází k velkému propojení.

Vrátily se - jak slíbily - a splní svou povinnost.

Připravte se na to, že ticho bude přerušeno až tisíce a tisíce Spirituálních Žen pozvedne své hlasy.

To již bylo rozhodnuto.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                            www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.