Slunce, Centrální Slunce a Velké Centrální Slunce

25.01.2020

Povstaňte děti Slunce. Probuďte se do Písně vašich Nebeských Srdcí všeho co je. Uchopte Slunce uvnitř vašeho srdce a poskytněte jeho záři všem ostatním.Tancujte ve Zlatých Paprscích Tekutého Světla. Buďte volní. Buďte radostní, protože Nyní je ten Čas.

Slunce je ve středu našeho Solárního Systému a je centrem Světla-Inteligence, která řídí tento Solární Systém. Je spojeno s každým aspektem života a vytváří život, ve kterém žijeme. Slunce není jen plynná koule, ale velmi vysoce vyvinuté světy Bytostí, které nás přímo ozařují přes den a v noci nás ozařují skrze Měsíc. Slunce je úžasné místo učení a moudrosti a také stupeň zasvěcení pro ty, kteří se rozhodnou skrze něj projít dále. Slunce je propojeno s Centrálními Sluncemi. Naše vlastní Centrální Slunce je Alkyone z Plejádského Systému, kterého jsme součástí. Je mnoho Sluncí a Centrálních Sluncí a prostřednictvím těchto Sluncí jsou všechny světy řízeny. Slunce načítá vibrace a pomáhá nám růst. Když cítí naši Lásku, tak tuto Lásku vyživuje, pokud cítí náš strach, vytváří situace, ve kterých se můžeme Lásce více otevřít. Slunce je Světlo a světlo nám umožňuje vidět zrcadlo.

Tím jak se otevíráme Slunci uvnitř našich Srdcí, mění se také a jeho vibrace se zvyšují. Dochází k vyrovnání s Centrálním Sluncem, protože naše cesta zpět do vyrovnání se Sluncem je cyklickým dokončením. Dokončujeme nejen 26 000-letý cyklus ale také 500 000 a 2000 000-letý cyklus tím, jak se vracíme zpět ke zdroji, zpět ke Stvořiteli. Vydechli jsme do tvoření skrze Bohyni a zkušenost tvoření a nyní vdechujeme zpět k Bohu-Zdroji. Slunce nám dává život a Zlaté Paprsky Slunce jsou nejvyšší vibrací energie Božské Lásky, jejíž vyšším vyjádřením je spousta Božských Světelných Bytostí. Inteligence projektuje sebe jako Světlo a je to inteligence Slunce, která udržuje sluneční systém ve svém energetickém poli.

Jak přicházíme do vyrovnání se svým Sluncem, ostatní Slunce posílají své vesmírné paprsky.Tyto vesmírné paprsky jsou solární bouře z našeho Centrálního Slunce, které se sjednocují na Zemi a přivádí hvězdnou mapu s mřížkou solárního systému opět do harmonie. Naposledy jsme byli vyladěni na Slunce a Centrální Slunce v posledním Zlatém Věku. V tom čase jsme vytvořili pyramidy, kamenné kruhy a stojící kameny ve vyrovnání (v souladu) s různými hvězdami v našem solárním systému. Tyto hvězdy jsou Sluncemi a Centrálními Sluncemi. Větší Centrální Slunce je nyní ve vyrovnání s námi, což také znamená, že vysoké frekvence Zdrojové energie vytváří posun ve vědomí, a to je maturitní večírek pro nás všechny. Stáváme se svými Světelnými Těly a Slunečním Já, Božským Já Jsem, Země se stává Sluncem, Slunce Centrálním Sluncem, Centrální Slunce se stává Větším Centrálním Sluncem a Velké Centrální Slunce se stává ještě větším Sluncem a to směrem zpět ke Zdroji. Plejáďané radostně očekávají Druhé Slunce, které se zmanifestuje, až se připojíme. Centrální Slunce Alkyone je ve vyrovnání 21.května s Wesakem Úplňku a silou Šambaly 18.května. Centrální Slunce Aldebaran, oko býka, v Býku bude ve vyrovnání 31.května. Almach Andromédské Galaxie je přímo na velkém vyrovnání 4.května. Galaxie Andromedy je ve vyrovnání s Božskou Vůlí a tato galaxie se s námi spojuje. Jedná se o multidimenzionální zkušenost uzemněnou skrze vyrovnání Býka. Zrození nové kreace, Zlatého Věku.

V 26 000-letém cyklu, který zabírá celý cyklus zodiaku, máme čtyři hlavní stadia. Prvním je Zlatý Věk, ve kterém jsme v plném vědomém napojení na Božskost, Primárního Stvořitele, Boha v nás. Zde žijeme ve stavu harmonie s veškerým životem, Mír a Láska jsou energie se kterými pracujeme. Jsme napojeni skrze Slunce a Centrální Slunce a střed Země. Pak máme Stříbrný Věk, kde začínáme potřebovat rituály, abychom si udrželi své spojení. Další je Bronzový Věk, kde Stvořitel ztrácí sám sebe v Tvoření a začínáme zažívat oddělenost. Následuje Železný Věk neboli Kali-Temný Věk, kde úplně ztrácíme naše napojení a kde je chaos a energie na kterou fungujeme, je Strach. Nyní opouštíme Dobu Temna, vstupujeme do Zlatého Věku a nového cyklu. Polovinu z tohoto 26 000-letého cyklu procházíme Fotonovým Pásem. Fotonový pás je pásmo Světelných Fotonů, které prochází přes Centrální Slunce Plejádského Systému.

Toto Slunce se nazývá Alkyone a náš Solární Systém je ve vnějším orbitu od Alkyonu a Pásu. Májové, kteří jsou mistři matematiky a strážci času přišli na Zemi a zanechali nám kalendář a Glyfy Cyklického toku Vesmíru. Přicházejí z Hvězdy, která je v blízkém orbitu Alkyonu a vždy ve Fotonovém Pásu Světla. Náš Solární Systém je plně v pásu od roku 2012 a zůstane v něm po dobu 2000 let. Pak z něho na dalších 11 000 let vystupuje. Rok 2012 byl předurčený konec Mayského Kalendáře, což se ujasnilo nyní s novými nedávnými odhaleními kalendáře a silným posunem, kterým procházíme. Čas neexistuje a vše se děje Teď. Zůstat v míru se změnami vývoje znamená podrobit se Božské Vůli a skrze naše srdce být propojeni se Zdrojem.

Naposledy kdy jsme vstoupili do fotonového pásma bylo ve Věku Lva, kdy Atlantida byla na svém vrcholu a pak prošla kataklysmem jak jsme narazili na Pás a nebyli v harmonii s vyššími oktávami Světla. Ale v té době našeho učení jsme také vstupovali do hustších vibrací ze Stříbrného do Bronzového Věku. Nyní jsme opět vstoupili do Fotonového Pásu, do věku Vodnáře, který je opakem Lva a děláme velký skok ve vědomí, ze strachu do Lásky. Pokud to dokážeme, pak to bude harmonický přestup.Ve Lvu jsme se měli učit Božské Vůli a naší Vůli a ze souladu s Božkou Vůlí jsme odešli do vůle své vlastní. Ve Vodnáři se učíme sladit svou vůli s Vůlí Božskou a dojít do svého Srdce, Slunečního Já, což je naše Božské Spojení a učit se žít v harmonii a spolupráci jeden s druhým.

Většina lidstva má stále strach z destrukce jako jediné možné změny. Vzpomínky z Atlantidy mají stále kontrolu a posilují dramata založená na strachu na této planetě. Změny Země jsou změnami v nás. Pokud budeme nadále zneužívat a ignorovat posvátnost života, vytvoříme tím velký chaos jako prostředek abychom se z toho osvobodili. Když jsme velmi oddělení od Lásky vytváříme destrukci a ničení. Ale máme možnost to změnit, pokud si zvolíme Lásku. Solární energie tvoří novou vibraci, ve které rušivé a ničivé energie nebudou moci přežít. Přichází velice silné vibrace Lásky, Slunce je připraveno k dokončení a přesunutí se do vyšších oktáv a my také, protože jsme se Sluncem jedním a v jeho Solárním systému se vracíme zpět do vyrovnání. S čistou myslí, emocemi a tělem budeme schopní zvládnout a užít si tyto Zlaté Paprsky Lásky a Radosti, vysoké Světelné energie.

Naposledy s posunutím zemské osy byla naše srdce uzavřená strachem a zamrzlá jako formace Ledových Pólů toho času. Jak rozpustíme led v našich srdcích, roztaje led na pólech, což se nyní děje. My jsme změnou Země, protože jsme se Zemí a vším co je - jedním. Strach z předpovědí záhuby, přílivových vln, sopek, zemětřesení je strachem v nás. Pokud dokážeme milovat a přetvořit vnitřní přílivové vlny emocí nebo zemětřesení v nás jsme osvobozeni od strachu ve fyzickém světě. Procvičováním toho otevřeme dveře srdci, Bezpodmínečné Lásce, a tak se přesuneme do vyšších dimenzí kde strach neexistuje. Náš svět se změní na svět harmonie a míru.

Všechny dávné civilizace uctívali Slunce jako symbol Zdroje, dárce života. Používali zlato jako kov který symbolizuje Slunce a Božskou energii. Jedním příkladem použití Zlata a jeho božského spojení jsou Inkové. V Peru je Zlatý Sluneční Disk, který přišel z Lemurie přímo před kataklysmem a který vyhladil tuto úžasnou civilizaci. Mistr byl dlouho stážcem tohoto Disku, který Inkové používali když byli sladěni s jeho energií skrze Centrální Slunce a hodni ho používat.To bylo v Chrámu Slunce v Cuscu. Cusco, ležící 4000 metrů nahoře v Andách a bylo posvátným místem potom, co velká potopa zaplavila většinu země. Dvě hvězdné bytosti sestoupili na ostrov Slunce a Měsíce v jezeře Titicaca. Měly zlatý prut a kdekoliv byl zasunut do země bylo posvátno a začal nový projev lidstva na zemi.

Tímto místem bylo Cusco a pro Inky bylo pupeční šňůrou Země. Když sem Španělé vtrhli se svým chtíčem po zlatě a moci, vydrancovali chrám o zlaté a stříbrné posvátné předměty. Rozpustili je a zničili velký chrám a další budovy, aby postavili své kostely a města. Nikdy, do dnešního dne nenašli Zlatý Disk. Někdo myslí, že je pod Cuscem v síti tunelů které vytvořili Inkové od Chrámu až po Sacsayhuaman v horách nad Cuscem a také dalších místech. Existuje také zmínka o tunelu vedoucím do Ekvádoru, který byl v jejich Království. Každý rok 24.června je vidět svítící záře z tunelů pod Cuscem jako přítomnost záře Centrálních Sluncí pro lidstvo.

Nyní, když se opět Lemurie zvedá a všechny cykly a civilizace se slučují, probouzíme se do přítomnosti Zlatého Disku skrze Centrální Slunce a naši Sluneční podstatu(Já). Disky se opět začínají uvolňovat a vibrovat božskou láskou a světlem a jejich energie se navyšuje skrze síť světla kolem a skrze Zemi. Existují další zlaté disky, které se nyní aktivují na Ostrově Slunce, jezeře Titicaca, Bolívii, v Egyptě Zlatý Sluneční Disk v chrámu Hora, v Himalájích v Himachal Pradesh a Tibetu, v jižní Anglii a dalších místech. Některé byly v nečinném stavu po velmi dlouhý čas, jiné byly stále aktivní, jako ten v Himalájích, kde pobyt v jejich energetickém poli způsoboval velký posun ve vědomí.

Se Sluncem jsme jedním a máme v sobě také Zlatý Sluneční Disk. Můžeme ukotvit náš Zlatý Disk v našich Srdcích a přinést tuto energii na jakékoliv posvátné místo, což také znamená naši zahradu nebo domov, protože celá země je posvátná. Nyní můžeme nejen cestovat na tato silná posvátná místa, ale ukotvit tuto energii všude kde jsme tím, jak se spojíme skrze naše vnitřní Slunce s naším Srdcem, jak se Země stane Sluncem, naším Sluncem, Centrálním Sluncem a Velkým Centrálním Sluncem. Dovolte si být v této energii, ve vaší pravé přítomnosti.

Fyzicky existuje dvacet Zlatých Disků které byly použity i v jiných cyklech aby udržely Božskou energii ve vyrovnání s hustotou třetí dimenze Země. Dvacet je číslo sňatku mezi Nebem a Zemí, Duchem a Hmotou, kde můžeme být ve světě formy a neformy najednou. Nacházíme se v letech 2000 a jejich vibracích. Naše Slunce v tomto Solárním Systému také vibruje v čísle dvacet, protože funguje na dvacáté úrovni-rovině. Slunce je také spojením Boha/Bohyně, mužství/ženství. Je nejen muž, existuje také Sluneční Bohyně, která se v mytologii také nazývá Sol. Slunce je za Dualitou-mužské/ženské- a je sjednocenou energií. Měsíc je satelit který odráží Slunce v noci. Všimněte si, jak Zlatý Měsíc v tyto dny je.

Nyní nadešel čas, abychom spojili sebe se svým zdrojem a Slunečním Já. Uvědomte si Slunce uvnitř vašeho srdce, zářící Zlatou Kouli Božského Světla. Prociťujte a uvědomujte a buďte otevřeni této lásce, radosti a teplu. Jak vstupujeme do Zlatého Cyklu a znovu do vyrovnání s naším Slunečním/Solárním Já, začínáme si uvědomovat Zlatý Solární Disk a energii kterou vyzařuje. My jsme Zlatý Sluneční Disk. Jejich plná aktivace je o asistenci ve změně cyklů, tentokrát beze strachu, ale v božské lásce a do páté Dimenze. Nacházíme se na hranici galaktické změny v cyklu která je mnohem větší než jen nové zrození Slunce v našem Solárním Systému.

Slunce a Sluneční energie září na a skrze Zemi jako nikdy předtím, protože naše Slunce se vyrovnává s naším Centrálním Sluncem a skrze ke Galaktickému Centrálnímu Slunci se slaďuje se vším.Toto je velká událost a důvod proč mnoho z nás kdo přebírá zodpovědnost, ctí a důvěřuje svému srdci, následují svá volání. Naše Sluneční Já nás osvěcuje a přeměňuje naši bolest, strach, naše oddělené vědomí do vědomí jednoty, protože se znovu spojujeme se svým Zdrojem.

Překlad: Martina Christová /Taunia 

www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz 

Zdroj: https://esoterism.ro/english/central-sun.php

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.