Slunovratový vzkaz 

28.02.2020

Toto je období velkých změn na úrovni země. Je to čas, kdy mnoho Duší slyší volání svých spirituálních osudů. Je to čas rozchodů, čas propouštění, čas odchodů od lidí a z míst, které již déle nepodporují vaši evoluční energetickou formu. 

Jinými slovy, infrastruktura mnoha životů Světlonošů se hluboce mění. Mnoho, mnoho energetických pout je kolem vás přeťato. Jak se karmické energie čistí a harmonizují, objevují se velké posuny ve vašich vztazích aby mohlo vaše Vyšší Já nasměrovat vaše životy bez zátěže a tíhy starých karmických břemen.  

Mnoho Pracovníků Světla musí být vysvobozeno ze starých pout a podmínek. Musí kráčet osvobozeni od emočních pozůstatků zastaralých a unavujících karmických vztahů. To zahrnuje hluboce zakořeněné vzorce přítomné v některých rodinách a vztahových vazbách. Již déle není možné naložit jakoukoliv zátěž na tyto Světelné Posly, kteří mají posvátnou smlouvu sloužit planetě na nejvyšších stupních. Tíha očekávání druhých a nízké sebe-požadavky musí být sejmuty z ramen Světelných Poslů, kteří mají důležitou práci ve Světelné Mřížce. A tak je čas pro mnoho z vás odejít, kdo slyšíte toto Volání Duše. Je to čas sáhnout hluboko a nalézt odvahu prolomit tradice a zatěžkávající očekávání druhých. Mistři, kteří jsou v tomto čase nejhlouběji s vámi jsou Ježíš a Máří Magdaléna. Udržují formu nejrapidnějšího vzestupu a evoluce do diamantových "Kristovských" světelných energetických struktur. Toto je energetický vzorec, do kterého se většina z vás přesouvá a vstřebává do svého Bytí. Toto je to, co vás otevře k nejvyšším stupňům spirituálního směru a světelné prác.

Pokud meditujete a vidíte diamanty ve své auře a čakrách, je to diamantové křišťálové světlo pracující a vstupující do vašich světelných těl. Pokud vidíte tyto energetické formy při práci na druhých bytostech, jste cestou pro Kristovské Diamantové Světlo skrze kterou proudí pro tuto osobu. Diamantové Světlo nese prvky Posvátného Sjednocení Mužských a Ženských vibrací. Je to Svatý Předpis pro sjednocení těchto energií ve vaší bytosti a také pro vědomé partnerství, do kterého vás Zdroj nyní provází za účelem tvoření a manifestace na Zemi. Tyto energie nyní podporují vznik mnoha takových vztahů, které jsou zakořeněny v celistvosti každé osoby, aby se mohly setkat ve vyšším vibračním sladění mužské a ženské esence. Vztahy, které jsou založeny v nižších já, na destruktivních vibracích viny, závazků, závislostí, a znemožnění, neustojí pulzace Vyššího Světla Srdce, které září skrze Bránu tohoto Slunovratu. Nositelé Světla jsou nyní více a více citliví na toxicitu ve vztazích než kdykoliv předtím. Jste vedeni, abyste uzavřeli mír se sebou samými, zharmonizovali se, poznali a vyléčili se, scelili se na vnitřních úrovních a zapřáhli svou vlastní spirituální sílu předtím, než se půjdete intimně zaplést s někým dalším. Toto je důvod, proč tolik Pracovníků Světla prožije mnoho let během těchto intenzivních období spirituální aktualizace a vzestupu v samotě, bez závazného partnera. Nositelky Světla, které nesou posvátné ženské plameny jsou často vedeny k prožití časových období (někdy mnoha let) bez intimních vztahů s druhými. Je to proto, že vzestoupené ženské světlo podstupuje komplexní cestu do energetických těl a maximálně se zaměřuje na léčení Sebe a na to, aby toto ukotvení bylo úspěšné. Mnoho z vás, kteří vibrujete k Ženské Esenci potřebujete naprosté očištění emočních a sexuálních energetických drah a center předtím, než budete dostatečně zharmonizováni k hluboké vzestupné spirituální intimitě. Mnoho z vás je v přípravách na velký moment sjednocení s vaší posvátnou dvoj-duší. Tento proces vyžaduje ohromnou sebe podpůrnou práci k dokončení na straně ženského světelného posla. Jen potom může mužský protějšek "uslyšet" vzkaz duše svého dvojčete a nastoupit cestu do vzestupu a sjednocení. Slunovratové Požehnání a Velkou Odvahu na Cestě do Světla. 

Autor: Sophie Bashford​ / prosinec 2015

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                        www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.