Spirituální aspekt sexu

15.03.2020

Když muž vstoupí do vašeho lůna, jaký typ energie a vědomí má? Je zatrpklý, je šťastný, miluje sám sebe, miluje vás? Myslí pozitivně nebo negativně?

Když se žena s vámi miluje, žehná vám nebo vás proklíná? Je zatrpklá, je šťastná, miluje sama sebe, miluje vás?

Sex je rituálem výměny energií, myšlenek, emocí a duší. Během sexu se stáváte spirituální houbou vědomí a energie té druhé osoby.

Každý tlak a tah je utvrzením. Vyčerpávají z vás životní sílu a energii nebo vás dobíjejí, léčí a podněcují vaši duši? "Buďte si Vědomi Pravé Síly Sexu!

Sex je "posvátná výměna energie" a věda, která by se neměla brát na lehkou váhu. Jsme bohy a spolutvůrci této planety a neměli byste si hrát se svou božskou tvořivou silou bez toho, aniž byste byli disciplinovaní ve svém důvodu, záměru a vibraci. Jinak zůstanete s energií zpronevěření a stagnace. Ženy mají schopnost zrodit ráj na zemi a bohy, nebo bandu parazitů, což záleží na úrovni vibrací, ve kterých se nacházíte. Kdyby ženy byly prozíravější a věděly, že jsou doslova branami do ráje a portály mezi dimenzemi, pak by si lépe vybíraly s kým kopulují. Ženy mají moc změnit svět přes noc. Až jednou budou zásady zrealizovány, musíte nasměrovat vaší mužskou energii/sílu k vystavění vlády královny na zemi. Musíme pozvednout bohyně protože jsou to ony, kdo mají moc k naší kouzelné proměně.

Autor: Mandela Elliott

Překlad: Taunia​                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.