Strach ze změny

04.04.2020

Mnohé je v pohybu, mnohé se mění, přetváří - kolabuje a utváří, mnohé je přehodnocováno. Intenzivní osobní a spirituální vzestup které lidstvo započalo nadále nabírá na intenzitě. Již není cesty zpět. To staré, to co jste znali, co jste se naučili, v čem jste byli zvyklí fungovat odchází a přichází nový "Řád" - Řád, který je více v souladu s Řádem Vesmírným, s Vaší Autentickou Pravdou. To staré se nevrátí. Není cesty zpět.

Na své cestě osobního a spirituálního vývoje zažíváte mnohé výzvy a máte mnoho pomocníků ať již ze sféry rostlinné, minerální, zvířecí, vodní, ať vám pomáhá zvuk, čísla nebo slunce, veškerá tato pomoc nebude trvalá, pokud neuděláte hluboké vnitřní rozhodnutí ke změně. Tím není míněn počet absolvovaných kurzů a seminářů, ale cílené přetváření mentálních programů, zpracovávání nesouladů vzniklých v dětství, práci se svým podvědomím a jednotlivými aspekty. Jde o velmi osobní vnitřní záležitost a rozhodnutí. Ne proto, že to dělají druzí a je to momentálně moderní, ale proto, že jste se rozhodli vstoupit do své Pravdy a Opravdovosti. To často vyžaduje odvahu, ale pokud je tento záměr ryzí a autentický, tato všemožná pomoc se prohloubí, zintenzivní a bude trvalá. Celý Vesmír se spojí, abyste vstoupili do své Jedinečnosti a poznali, kým doopravdy jste.

Nastala doba, kdy není kam se schovat. Prostor kolem vás je živou knihovnou plnou informací, ve které se pomalu více a více lidí učí číst. Neexistuje nic jako tajemství. Mnozí absolvujete obrovské množství kurzů a seminářů a snažíte se znovu získat schopnosti a rozšířit si vědomí. A mnohým se spousta schopností také otevírá. Ale pokud nevstoupíte do svých nejtemnějších zákoutí, pokud nevymetete pavučiny z temných rohů, pokud VY nevysvobodíte nešťastné ublížené dítě ve vás a nenajdete odvahu čelit vlastním démonům, pokud v sobě neprobudíte a nebudete kultivovat SOUCIT, POCHOPENÍ, ODPUŠTĚNÍ a VELKORYSOST, pokud nadále budete zaměřovat svou pozornost na malichernosti, nikdy neprojdete branou do Světla této planety, které s otevřenou náručí vítá každého, kdo v sobě tuto odvahu našel. Není vyvolených, tato brána je zde pro všechny a klíčem k jejímu odemknutí jsou ryzí lidské kvality.

Pro mnohé z vás je počet navštěvovaných kurzů a spirituálních akcí jakýmsi alibi co se týče vlastního rozvoje, ale ve své podstatě, v hloubi vašeho srdce, jste z důvodu strachu ze změny opravdové rozhodnutí pro změnu neudělali. Co se stane, když se váš život změní? Čeho se nejvíce bojíte když se změní? O co přijdete? Co získáte? Co nejhoršího se vám může stát, když se váš život začne měnit? Co to pro vás znamená?

Až odstraníte svůj strach ze změny a jejích následků, svou touhu rozvíjet se ucítíte v hloubi svého bytí. Bude tak opravdová a intenzivní, že odstartuje nové dění a novou kapitolu vašeho života, kdy se nebudete motat v začarovaném kruhu vlastního "odblokovávání a aktivací", ale kdy pomalu a jistě každou změnu na sobě ucítíte a následně ji budete vidět kolem sebe a budete ji žít.

Je tu "nový svět", takový, že ten kdo nahlédl do možností které nabízí nové energie na Zemi, kdo si uvědomuje jejich potenciál tvoření na všech úrovních naší existence, takový člověk se už nebude chtít vrátit do zatuchajícího a dusivého světa odsuzování, nemocí, omezenosti, drancování, kritiky, bezohlednosti a sobectví, který stejně kolabuje. Volba je na každém z vás. 

© Martina Christová / Taunia                                                                                            www.slunecnabrana.cz 

www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.