Strážce Záznamů

28.01.2020

"Strážce záznamů" je jeden z nejposvátnějších krystalů, který kdy může být spatřen nebo se kterým může být pracováno. V těchto krystalech mohou být uloženy eony moudrosti a při správném vyladění se na ně mohou předat starodávná vědění a hluboká tajemství Vesmíru. Tyto krystaly byly vědomě a záměrně naprogramovány buď bytostmi Nadduše, které stvořily vibrační frekvence, které umožňují lidskému životu evoluci na zemi, nebo jejich přímou linií - Atlanťany a Lemuřany. Toto byly čisté rasy, které prvně obydlely zemi. Tato vyspělá rasa bytostí přišla z velké dálky do našeho solárního systému a jak cestovaly a vyvíjely se, uložily ve své paměti vzorce všech lekcí a zkušeností z dalekých světů a vesmírů. Když přišly na naši zemi, zasadily první kořeny rasy, která nyní dorostla do věku, kdy dosahuje vrcholu evoluce, a kdy toto neocenitelné vědění může být obdrženo. Tyto osvícené bytosti si přály uchovat tajemství vesmíru, aby až lidská duše bude připravena, mohla zdědit bohatství vesmírného vědění. Byly vybrány speciální krystaly. Ty byly naprogramovány celou galaxií informací a uloženy hluboko v zemi. Přesně ve správný čas vystoupí na povrch naší planety, aby byly použity správnou a konkrétní osobou. Také se věří, že až nastane čas, materializují se některé krystaly Strážců Záznamů z jemnohmotné sféry, aby sdílely své příběhy. Při vstupu do těchto informací mohou být lidskou duší uchopeny celé světy zkušeností a učení.

Důvod přístupu k informacím z krystalů Strážců Záznamů má dvě stránky. Za prvé - uhasit žízeň po pravdě a vědění zahrnující původ lidské rasy a původ lidské duše. Za druhé, jak jednotlivci začnou objevovat tuto pravdu uvnitř sebe samých a cítit se spojeni se svým zdrojem, mohou být dosaženy planetární humanitární cíle tím, jak se každá osoba stane pro zemi léčitelem.

Krystaly Strážců Záznamů mají svůj bezpečnostní systém. Jen ti s čistým srdcem se mohou vyladit na jejich vědomí, aby přijali knihovny moudrosti v krystalech obsažených. Duše vysokých vibrací mají nyní možnost hledat toto věčné vědění a nechat ho zakořenit do svého bytí. Toto není informace volně dostupná, je to spíše navýšení vlastního světla, hlubší přístup k osobní moudrosti a většímu míru použitelnému ve vlastním životě. To není léčivá energie. To je moudrost.

Všichni Strážci Záznamů mají vrytý posvátný symbol na jedné ze svých faset. Tyto symboly nejsou snadno viditelné a většinou se musejí hledat díváním se na krystal v jasném světle za opatrného prozkoumávání všech stran a faset. Pokud je krystal Strážcem Záznamů, malý perfektní trojúhelník bude nalezen na jedné z jeho šesti částí formujících zakončení. Tyto malé trojúhelníky nejsou samy o sobě fasetami. Byly do krystalů vyryty. Pokud přejedete přes trojúhelník prstem, ucítíte zářez. Tento starý vesmírný posvátný symbol znázorňuje perfektní dosaženou vyváženost fyzických, mentálních a emočních aspektů našeho bytí, které jsou v harmonii s bodem spirituálního světla na vrcholu. Je to také symbol vše-vidoucího třetího oka. Trojúhelník je oko. Trojúhelník je okem krystalu a slouží jako vstup do mocné moudrosti. Tento symbol na krystalu Strážců Záznamů poukazuje na nekonečné zdroje skryté pod jejich povrchem, které mohou být psychicky znovu získány.

Atlantská civilizace upadla, protože kosmická síla a vesmírné vědění byly zneužity k sobeckým účelům. Mnoho Atlanťanů, kteří udrželi svou moudrost, ji uložili do Strážců Záznamů za účelem znovu získání v budoucích časech. Mnoho tohoto posvátného vědění nebylo zpřístupněno až do teď. Je osudově důležité přijmout plnou zodpovědnost a mít totální respekt a brát tyto informace vážně. Pokud by byly tyto krystaly nebo informace v nich obsažené někdy opět zneužity, mohlo by dojít k poškození, které by tyto informace naší planetě znepřístupnilo.

Pracovat se Strážcem Záznamů je zodpovědnost. Přijaté informace mohou být něčím, co jste nezažili. Můžou obsahovat záznamy, které absolutně nemají co do činění s fyzickým životem na planetě Zemi. Osoby přijímající informace musí mít nejen trénovanou mysl otevřenou k přijímání nepředstavitelných pojmů, ale také musí být schopny zapracovat tyto informace do svých životů. S pokročilým cvikem tyto krystaly mohou přesouvat vědomí do vyšších dimenzí a vyšších realit. Záměrem takových zkušeností a přijímání takových fenomenálních informací není únik ze života zde na zemi, ale včlenění vyššího vědění, moudrosti, míru a lásky na naší planetu. Jak se lidská mysl bude rozvíjet a dosáhne větší a vyšší pravdy o životě a vesmíru, celá planeta se bude vyvíjet.

Všeobecně řečeno, Krystaly "Strážců Záznamů" jsou osobními meditačními krystaly a někdy ani ne viditelnými a dotknutelnými pro druhé. Při meditaci se Strážcem Záznamů umístěte malý trojúhelník přímo na střed vašeho třetího oka, zavřete oči, uklidněte mysl, uvolněte se a přijímejte. Pokud máte mít zkušenost se Strážcem Záznamů, přijde k vám. Již nějaký můžete mít ve své sbírce. Podívejte se, zda bílé inkluze uvnitř krystalu připomínají spirálovité galaxie a podívejte se, jestli některá z faset které formují špici nemají na sobě vrytý trojúhelník. Typ krystalu, který je nejvhodnější k programování je Krystal čistého Křišťálu zvaného Generátor. Příležitostně mohou být také nalezeny mezi krystaly tvořícími drúzy nebo jimi může být Ametyst, Citrín nebo krystal Záhnědy.

Nabídku Strážců záznamů můžete najít v kategorii Mistrovské krystaly

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                     www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.