Světelné zbraně

10.02.2020

Jste Tvůrci. Vaším nejsilnějším nástrojem jsou vaše Záměry, Myšlenky, Pocity a Emoce. Nepřišli jste sem "odpojit se" od stávajícího systému a usadit se v odevzdanosti, nezájmu a znechucení, uchýlit se k alkoholu, drogám a práškům. Tato role vám nepřísluší. Pro tohle vám nebylo dáno fyzické tělo. Pro tohle jste si nevybrali život na planetě Zemi. 

Vaším původním záměrem nebylo dlít tu ve stavu beznaděje, oběti a slabosti. Přišli jste sem tento systém transformovat, proto se ho nebojte. Nebojte se vstoupit a použít své nejsilnější "zbraně", kterými jsou čisté láskyplné záměry, myšlenky a činy umocněné vašimi Pocity Radosti z vaší tvořivé činnosti, která rezonuje s Vaší Duší.

Ani se nenechte strhnout do nezdravých "samaritánských" rolí "svatých".

Buďte sami sebou.

Následujte svou Radost.

Oslavujte svou vlastní Jedinečnost.

Touhy Vašeho Srdce vás dovedou k činnosti, která rozproudí život ve vašich žilách, umocní váš Růst, vaši "Moc"a Sílu, přinese Hojnost do vašeho života a postupně vás dovede k vašemu nejvyššímu Poslání.

Jste velmi Silné, Odvážné a Moudré Bytosti, které přišly do společenského systému na Zemi, který není v souladu s Nejvyšším Dobrem, aplikovat "světelné bomby" a "rozbušky" a tím tento systém přetvořit tak, aby nastoupil svou cestu vzestupu do souladu s Vesmírným Řádem.

Proto, zvědomujte své Záměry a své Mentální, Emoční a Pocitové rozpoložení před každým činem, který hodláte uskutečnit. Každou platbou, kterou po vás "systém" požaduje. Důležitý je "NÁBOJ", kterým tuto platbu vybavíte.

Svým Silným, Čistým a Pravdivým Záměrem vašeho srdce, aby se vaše sociální a zdravotní platby dostaly k těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci a opravdu je potřebují, aby vaše daně byly použity konstruktivní cestou pro dobro všech vysíláte informaci, které Vesmír rozumí. Pamatujte ale, že Vaše Záměry musí být Čisté a Upřímné, "podtržené" Radostí a umocněné Bezmeznou Vírou, že se tak stane.

Tady končí váš úkol. Vaše "Světelná Nálož" je odeslána a vám nepřísluší sledovat nebo se jinak vyčerpávat a vibračně propadat sledováním toho, jak s ní kdo dále naloží. To už není Vaše Zodpovědnost. Vy musíte v sobě "živit" svůj původní Záměr.

Zákon Příčiny a Následku je zákonem Vesmírným a Spravedlivým. V Jeho - a tím i ve Svém Nejvyšším Zájmu tak VĚDOMĚ pracujete.

Jaké by to bylo, kdyby všichni upřímně a VĚDOMĚ posílali své Vysokovibrační Světelné Nálože do stávajícího systému... ?!?!?!

A TOTO JE TA CESTA !

Před odesláním svých plateb se zklidněte, zavřete oči a pravidelně dýchejte. Představte si jakoukoliv situaci, ve které vámi zaslané příspěvky pomáhají někomu druhému. Představte si například ženu, která po ztrátě manžela zůstala s malými dětmi sama nebo někoho, jehož zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči, či dítě, které ztratilo rodiče. Představte si, že vámi zaslané příspěvky se dostávají k těmto lidem, přináší úlevu, pomoc, naději a radost do jejich životů. Nebo si představte realizaci všemožných konstruktivních projektů ve svém městě a okolí, které slouží k dobru a podpoře, radosti a spolupráci všech. Prociťte tento okamžik úlevy a radosti. A v tomto "vibračním" rozpoložení odesílejte své platby.

Udržujte své vize živé a konstruktivní.

Nenechte si podrazit nohy svými pochybami a neukázněnou myslí.

Vy jste Tvůrci.

Vaše Myšlenky, Pocity, Emoce, Záměry a Činy jsou Světelným Mečem, který utváří Realitu tohoto světa.

Na to Vždy Pamatujte!

©Martina Christová / Taunia

www.slunecnabrana.cz www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.