Syrová strava jako módní trend ?

28.03.2020

Syrová strava je naše přirozená podstata, ke které bude pomalu ale jistě dříve nebo později směřovat postupně celé lidstvo.

Na cestě duchovního vývoje, kterým všichni intenzivně procházíme, se syrová strava stává v jistém bodě pro naše těla nezbytností pro možnost integrace a udržení nových vyšších energií, které proudí na planetu. Struktura našich fyzických těl se mění, doslova mutujeme. Tato skutečnost vyžaduje věnovat pozornost stravě i po stránce vibrační.

Syrová strava je jedna z cest, jak převzít zodpovědnost za vlastní zdraví a uchopit otěže svého života do vlastních rukou. Způsobuje další důležitou změnu na úrovni mentální a sice změnu myšlení. Vibrace našich myšlenek, pocitů a emocí odpovídají tomu co jíme a naopak. Jídlo tedy dokáže léčit mysl, tělo a emoce. Naše chutě a jídlo po kterém sáhneme je ukazatelem našeho momentálního vnitřního rozpoložení. Není tedy jen lékem, ale dokáže zrcadlit momentální stav naší mysli, emocí a celkovou vnitřní harmonii. Uvážíme-li, že jsou to právě myšlenky, pocity a emoce, které tvoří naši realitu, zajisté pochopíme, jak důležitou roli strava v našem životě hraje.

I lidé, kteří nekráčí vědomě svou stezkou duchovního vývoje mají dnes potíže s příjmem klasické stravy. Objevují se různá onemocnění a alergie na potraviny. Fakt, že dnešní potraviny jsou velkou částí tvořeny přídavky pro tělo těžce přijatelnými a nestravitelnými, přestup na syrovou zdravou stravu jen urychluje.

Civilizační nemoci jsou spouštěčem pro kladení si otázek a hledání odpovědí a řešení na tuto situaci. Klíčovou odpovědí je strava a volba kvalitních potravin, což si stále větší množství lidí začíná uvědomovat.

Kvalitní sezónní plodiny jsou naším spojovacím článkem s energií země a slunce před nimiž jsme se uzavřeli v kancelářích, bytech, klimatizovaných automobilech, nasadili jsme si sluneční brýle a natřeli se opalovacím krémem s vysokým UV faktorem. Zapomněli jsme, že náš zdravotní stav, duchovní vývoj a prosperita závisí na energetickém propojení se se zemí a se sluncem, kde nám rostlinná strava dokáže velmi pomoci.

Syrová strava určitě je pro mnoho lidí módní záležitostí, ale takovou, která utužuje zdraví a čistí mysl. Fenomén syrové stravy je odpovědí na úskalí, která lidstvo již dlouhou dobu sužují. Řekněte sami, není úžasné sledovat a zažívat tyto převratné změny ve stravování, předávání si inspirací, nápadů a zkušeností? Syrová strava není jen módní trend, je to nový začátek a.....úžasný fenomén!

©Martina Christová                                                                                            www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.