Tvoření Světlem

25.02.2020

Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru. Můžete jej vnímat jako živou přítomnost, která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm. Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech, ačkoliv ne v přesně takové formě, jako v tom vašem.

Světlo je mocná síla transformace, což je důvod, proč nová vlna světla která prochází vaším vesmírem způsobuje tolik změn. Můžete využít světlo k posílení spojení se svým Vyšším Já a Duší. Můžete jeho prostřednictvím přeměnit energii a posílit sebe a léčit druhé. Světlo může zvýšit vaše vibrace, zesílit vaše pozitivní myšlenky a otevřít vaše srdce. Můžete se s ním propojit, využít jeho sílu a tvořit dobro kolem sebe.

Množství světla na vaší planetě dosahuje kritické hranice, moc světla sílí každým dnem. To znamená, že vše co děláte a co je pozitivní a láskyplné má větší sílu než to, co není. Tak tomu vždy nebylo. V minulosti světlo na vaší planetě nebylo tak silné. Bylo třeba velkého a silného záměru a soustředění k vytvoření něčeho dobrého. Bylo to hodně práce, pozvednout energii do vyššího řádu. Jak síly světla narůstají, i malý krok k většímu dobru a spirituálnímu růstu vás vezme dále a rychleji než kdykoli jindy v minulosti.

Vaše intuitivní porozumění toho, čím světlo je a jak se s ním propojit je více důležité než jakákoliv definice, kterou vám mohu dát. Kdybych vám řekl "Spojte se se světlem," instinktivně budete vědět jak to udělat, protože vaše Vyšší Já a duše jsou se světlem propojeny stále. Pokud myslíte na světlo, začnete vibrovat s vaším Vyšším já a duší.

Zavolejte světlo k sobě a naplňte se jím.

Můžete do svého života přinést více světla tím, že na něho budete myslet. Světlo reaguje na vaše myšlenky, které k němu vysíláte - tím jak na něho myslíte, je k vám okamžitě přitahováno. Nejdříve je jednodušší přitahovat světlo k sobě než světlo vyzařovat. Čím více na světlo myslíte, tím více naplnění světlem budete a budete vytvářet zářící světelné tělo kolem sebe. Čím více světla vaše tělo udrží, tím vyšší bude vaše vibrace a větší vaše schopnost transformovat energii kolem vás do vyššího řádu.

Představte si, že stojíte pod vodopádem blýskajícího se světla a že vaše tělo a aura začíná více a více zářit. Prociťujte světlo proudící skrze vaše tělo. Jen myšlenky na světlo oživí vaše tělo na buněčné úrovni a zvýší energii vám dostupnou. Světlo vás může vynést do dalšího stupně vašeho růstu a dramaticky změnit to, co prožíváte.

Spojte se na chvíli se světlem během dne - v práci,v autě, doma nebo v obchodě. Pokaždé když se spojíte se světlem stavíte most světla mezi sebou a vyššími světy. Jak postavíte tento most, stanete se zářivějšími a efektivnějšími na pozemské úrovni ve všem co děláte.

Velmi silným využitím světla je představit si, že omotáváte kouli nebo zámotek světla kolem sebe, ten se rozpíná nad vaši hlavu a pod vaše nohy. Nedívejte se na světlo jako na ochranu, ale jako na silnou energii, která zvyšuje vibraci všeho kolem vás. Využijte tento obraz a vytvořte v sobě pocit síly, harmonie a lásky. Pokud se obklopíte světlem nemusíte stavět zeď kolem sebe a držet věci venku, vaše světlo přetvoří vše kolem vás ve vyšší vibraci.

Autor: Orin & Daben, Sanaya Roman and Duane Packer 

Překlad: Martina Christová​                                                                                www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.