Únava/Syndrom Chronické Únavy z pohledu Metafyzické anatomie

20.06.2022

Všeobecný přehled

Lidé, kteří trpí syndromem chronické únavy prožijí velkou část svého života v pocitu, že musí být ve střehu. Je to téměř jako by v jejich životě bylo nebezpečí, které nedokáží identifikovat.

Jejich nadledvinky nadměrně pracují, aby je udržovaly v konstantním stavu boje nebo úniku (instinktech přežití). Tělo dokáže vydržet v tomto stavu pouze po určitou dobu. V tomto případě je syndrom únavy symptomem ztráty schopnosti těla reagovat na stálý pocit hrozby. Tělo často uvízne v módu přežití bez prostředků si tento stav udržet. Veškerá energie, kterou tělo vytvoří je okamžitě spotřebována systémem přežití těla, což znamená, že přínos odpočinku je velmi krátkodobý.

Cítíte se přemoženi životem a potřebujete najít cestu ven. Stále se držíte zklamání a investujete do zklamání svou energii. Vaše rozhořčení vám slouží jako připomínka, že jednoho dne musí být veškerá nevyřešená nespravedlnost napravena. Můžete se cítit zklamáni sami sebou díky promarněným šancím. Ve svém životě již nechcete čelit jistým záležitostem.

Únava vám dává alternativní možnost, jak zabránit, aby se trauma vynořilo na povrch.

Často se ocitáte ve stresových situacích, kam vkládáte celé své srdce, dokud vám nezbyde žádná síla.

Nenastavujete si zdravé hranice sami před sebou, ani s druhými. Používáte svou únavu k nastavení hranic, hlavně když máte odmítnout požadavky druhých. Únava vám dovoluje odmítnout druhé bez konfrontace. Pro druhé uděláte cokoli na úkor sebe. To vás zanechává vyčerpané a s pocitem rozhořčení, protože dáváte a nemyslíte na své vlastní potřeby.

Mohli jste být součástí rodiny, kde jste byli pod velkou kontrolou a dominováni se záměrem kontroly a manipulace. Naučili jste se, že není bezpečné postavit lidi, kteří jsou nad vámi "v pozici moci", do výzvy nebo se jich dotazovat. Tito lidé získávali veškerou vaši energii a pokud ne, následovalo potrestání opuštěním a odmítnutím. Toto je cyklus, který se opakuje v každé generaci.

Často přitahujete partnery, kteří připomínají dominantní a kontrolující osoby z vaší minulosti. Často vytváříte situace, ve kterých se cítíte stejně jako v dětství pod vlivem těchto dominantních osob. To často souvisí s pocitem strachu, pocitem bytí pod kontrolou a pocitem, že se dusíte.

Vaše snahy vám nikdy nedávaly dost dobrý pocit, byli jste nuceni dělat a snažit se více a více a tyto snahy stejně nebyly nikdy oceněny. Investovali jste mnoho času vyplňováním potřeb dominující osoby /nebo více osob/ a tím jste vyčerpali svou energii. Hledáte uznání a ocenění od osoby, která pravidelně odmítá a uráží druhé.

Často máte pocit, že jste nedosáhli svého cíle již předtím, než jste vůbec začali. Čím více to zkoušíte, tím více selháváte.

Ve snaze potěšit druhé ignorujete svou vlastní vášeň a cíle. Vášeň druhých lidí se stává vášní vaší.

Velmi se snažíte kontrolovat okolnosti, které pod kontrolou nemáte. Kontrola nad okolnostmi vám dává pocit bezpečí, nicméně tento boj o kontrolu se na vás podepisuje mentálně, emočně a spirituálně.

Vypadá to, že jste zaseknutí ve stavu stísněnosti a stresu. To může být důsledek bytí součástí rodiny, kde úspěch a vaše schopnost potěšit druhé určovalo, kolik jste dostali lásky a pozornosti.

Stísněnost a strach má souvislost s nedostatkem lásky a péče. Jako důsledek slabých osobních hranic nevyhnutelně přitahujete nezdravé vztahy a partnery.

Máte velkou potřebu lásky, která často převáží nad instinkty. Tento stav mysli poznamenal váš imunitní systém, který může způsobit výskyt druhotné nemoci.

Tento stav se také objevuje v době, kdy je člověk na pokraji velkého průlomu ve své kariéře nebo vstupuje do nové životní fáze. Je zde velký strach ze změny a úspěchu.

Únava se často vynoří, pokud se bojíte a schází vám sebevědomí udělat v životě krok novým směrem. Únava je podvědomý způsob, jak se vyhnout změně.

Klíčové body

 • Kdy únava začala? Jak jste se v té době cítili? Co jste prožívali? Prozkoumejte další okolnosti
 • Prozkoumejte záležitosti související se sebe-hodnotou (cítíte se důležití pouze když jste odpovědní za druhé)
 • Je zde také auto-imunitní (sebe-sabotující) element. Toto souvisí s úspěchem. Jaký je váš strach z úspěchu? Proč se trestáte? Jaké vám to způsobuje pocity?
 • Od koho a od čeho potřebujete ve svém profesním a soukromém životě utéci? Kdo a co vás vyčerpává? Proč? Jaké vám to způsobuje pocity?
 • Nebyli jste někdy schopni odejít z nějaké situace? Pokud ano, prozkoumejte své pocity, které ve vás otevřelo uvěznění v těchto okolnostech.
 • Zažili jste někdy v dětství sexuální zneužití nebo bylo přítomno v rodové linii? Pokud ano, prozkoumejte přednostně toto téma.
 • Držíte se velkého zklamání. Co vám způsobilo tento pocit? Jakého dlouhodobého rozhořčení se držíte a proč?
 • Pokud jste žena, většinou je zde přítomno následující kolektivní přesvědčení: "Ženy jsou za vše zodpovědné, musí těžce pracovat, jsou zodpovědné za štěstí druhých. Ženám se nesmí pomáhat, protože to dokazuje, že jsou slabé, není dovoleno, aby byly úspěšné." Pokud je tohle váš případ, prozkoumejte, zda najdete podobné emoce v prenatálním období. Měla vaše matka nebo otec podobné vzorce? Pokud ano, tak je více prozkoumejte.
 • Jaká je výhoda všech těchto povinností? Co jimi získáváte? Odpovědi je, že se cítíte milována, máte pocit přijetí a ocenění a pocit, že jste důležitá a patříte do tohoto světa.
 • Pokud jste muž, potom je často v kolektivním přesvědčení následující: "Muži musí těžce pracovat, ochraňovat a zajistit rodinu. Dobro a vzdělání druhých záleží na mně, musím být silný pro všechny, nesmím ukázat strach nebo slabost." Pokud je toto váš případ, pokuste se najít podobné emoce v prenatálním období. Měla vaše matka nebo otec podobné vzorce? Pokud ano, více je prozkoumejte.
 • Máte slabé osobní hranice a dovolíte lidem, aby po vás šlapali a vysávali vás. Co by se stalo, kdybyste museli říci "ne"? Bojíte se odmítnutí, opuštění nebo ztráty lásky a přijetí od druhých.
 • Musíte všechny učinit šťastnými. Jste velmi starostliví, a ne vždy víte kdy a jak vytyčit meze, když dojde k překročení vaší osobní hranice.
 • Vzdali jste naděje na dosažení svých životních cílů. Život se pro vás stal příliš těžkým. Odpojili jste se od svých životních vášní. Máte pocit, že vaším jediným smyslem života je žít pro druhé a sloužit jim. Co vás činí šťastnými? Máte koníčky, které jste opustili?
 • Prozkoumejte trauma ztráty boje se životem nutností vzdát se, když jsou věci těžké. Prozkoumejte porodní trauma. Nacházíte zde podobné vzorce?
 • Vzorec, kdy sami sebe připravujete o dobré věci v životě. Prozkoumejte, kdo nebo jaké situace vás připravili o tato privilegia. Proč přitahujete okolnosti, které ve vás zanechávají pocit, že nikým nejste nebo že nemáte žádný základ na který se můžete postavit?
 • S kým máte špatné vztahy? Prozkoumejte matku, otce a sourozence. Vycházíte spolu dobře? Komunikujete pravidelně? Zradila vaše matka nebo otec někdy vaše pocity?
 • Lidé od vás očekávají příliš mnoho. Proč cítíte povinnost dosáhnout vysokého standartu?
 • Máte plísňové onemocnění jako je kvasinková infekce? Pokud ano, může být únava druhotným onemocněním psychosomatických příčin plísňových onemocnění.
 • Podvědomě se bojíte změny k lepšímu. Máte strach, že pokud se uzdravíte, záhy se opět vyčerpáte a je pro vás bezpečnější zůstat ve stavu nemoci. Prozkoumejte podrobněji a hledejte tyto vzorce v rodině a rodové linii.
 • Kým jste se cítili kontrolováni a zastrašováni? Máte pocit, že jste této osobě odevzdávali svou sílu? Pokud ano, tak proč? Co se stalo a jaké to ve vás vyvolávalo pocity?
 • Trpěla vaše matka během těhotenství výše uvedenými body a únavou? Pokud ano, jak vás to ovlivnilo?
 • Můžete mít pocit, že je bezpečnější udržovat se v traumatu, aby se nemohlo opakovat a cyklus zneužití, stresu a paniky se tak také neopakoval. Pokud máte tento strach, potřebujete vědět, že pokud necháte trauma odejít neznamená to, že budete opět zranitelní. Pokud nic jiného, tato zkušenost vás posílila. Co potřebujete ve svém životě změnit co vám již nadále neslouží? To může zahrnovat zvyky, hranice a vzorce. Prozkoumejte více.
 • Vytvořili jste si negativní spojitost interakce s opačným pohlavím, což vám způsobuje konfliktní pocity, když chcete být s někým opačného pohlaví. Například: mohli jste být ve zneužívajícím vztahu a přitahujete si takové vztahy do svého života. Mohli jste zjistit, že jeden z rodičů podváděl toho druhého, což způsobilo, že jste si vytvořili spojitost mezi intimitou a zradou. Prozkoumejte další možnosti.
 • Často trpíte únavou jako důsledek intenzivního stresu, který jste zažívali v prenatálním období. Instinkty boje a útěku v prenatálním období přetrvaly. Prozkoumejte trauma prenatálního období, které přispívají k současnému stresu. Nepřestávejte pracovat s lůnem a plodem, dokud nepocítí klid a vy vyrovnanost a uklidnění.

Praktické návrhy pro únavu a fibromyalgii: Vyzývám a podporuji vás, abyste začali býti aktivní a dělat věci. "Pouhé bytí" a "nicnedělání" když jste unavení a v bolesti, je začarovaný kruh. Je důležité začít dělat pozvolné kroky tak, abyste se nevyčerpali. Bosá chůze po trávě nebo písku je výborná terapie pro spojení se zemí. Vytvořte si zájmy, které nejsou náročné pro tělo. Propojte se a obklopte se věcmi, koníčky a lidmi které milujete. Žádná negativní spojitost by neměla být připojena k vašim zájmům, osobě nebo lidem.

Důležité otázky

 • Pomáhá vám váš stav únavy vyjádřit osobní hranice jako například říci "ne"?
 • Když vám není dobře, cítíte se méně verbálně nebo fyzicky napadáni nadřízenými lidmi?
 • Víte, kdo a kým bez tohoto stavu jste?
 • Co jste nyní ve svém životě objevili, co byste neobjevili, kdybyste byli zdraví?
 • Cítili jste se před svou nemocí respektováni nadřízenými lidmi?
 • Vyhýbáte se ve svém životě jistým záležitostem, protože jste v minulosti byli přehlceni a zažili "vyhoření"? Vyhýbáte se návratu zpět do starých vzorců?

Autor článku: Evette Rose / Metaphysical anatomy
Překlad: Martina Christová                                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.