Útěk dvouplamene - mužský úhel pohledu

19.06.2020

Intuice nebo logika? Válka kterou vedeme než se plně probudíme je boj mezi intuicí a logikou. Duše a ego. Když tento boj byl těžký pro mě jako intuitivní ženu, která vždy měla metafyzické zkušenosti, představte si, jaký boj to musí být pro podmíněného praktického muže, který si vždy myslel, že je svou myslí a nikdy se nemusel hluboce ponořit do své vnímavé části. Pro muže by bylo naprosto omračující důvěřovat své duši a neposlouchat svou zastrašující mysl. Hlavně pokud to znamená jít proti konvencím. Takže se nedivme, že se egoistická mysl bouří. Vzteká se, protože se snaží sama sebe ochránit a znovu utvrdit samu sebe. A její zbraní pro kontrolu a manipulaci je strach. Ego se chce zoufale vrátit k tomu starému podmíněnému způsobu života, protože je to vše co kdy znalo, což pro něj znamená bezpečí. 

Pamatujte, je to egoistická mysl, která věří v oddělenost a myslí si, že může nějak kontrolovat a ovlivňovat vesmír, proti kterému může kráčet a být nezávislá na Bohu. Ego se bojí toho co by se stalo, kdyby duše převzala vedení, protože na určité úrovni to znamená dramatickou transformaci. Stávající vztahy budou muset být opuštěny a priority budou změněny. Což znamená, že okolí bude soudit. A pokud jste žili celý život přesně tak jak vás naučili abyste se chovali a naplňovali společenská očekávání, pak svlíknout tuto kůži je pro ego zdrcující představa. 

Bude utíkat. Bude se bouřit. Zanoří své podpatky hluboko. Ale to je v pořádku, protože to není skutečné. Takto jedná část našeho dvouplamene nebo naše, která je falešná. Duše je tady a čeká až se vzbudíte, aby mohla žít a vyjádřit svou Pravdu. Necítí se zesměšněna nebo souzena. Nenechá se manipulovat lidmi, kteří stále tvrdě spí. Nyní má vaši pozornost a nenechá vás a váš dvouplamen upadnout znovu do spánku. 

Zaměřte se na pravdu. Krásná věc je, že vaše dvojče vám nikdy neublížilo, i když si myslí, že ano. Nebo když vám vaše ego říká že ano.

Jeho ego se na vás bude zlobit jak jen dlouho to bude možné, protože tento vztek a zloba má možnost zamaskovat pravdu. Zastavuje jeho bolest. Udržuje ho v bezpečí. Ale pod touto celou zlobou leží veškerá bolest. A proto se nemůže zastavit. Protože potom ucítí svou ztrátu.

A potom zvuk lásky z jeho duše bude znít mnohem hlasitěji než strach jeho ega. A potom ucítí bolest, jakou předtím ještě nezažil. Okamžik, kdy jsme plně osvobozeni od bolesti způsobené odchodem našeho dvouplamene je okamžik, kdy si hluboce a plně uvědomíme, že pokud nejsme svým falešným já nebo nevědomou myslí, ani jedno nemůže existovat. 

Naneštěstí bez ohledu na to, jak moc čteme o zkušenostech dvouplamenů, dokud se neprobudíme, tyto věci budou pouze koncepty, kterým zoufale chceme uvěřit. Problém je, že koncept je jen dalším příběhem. Další sbírkou slov. A tak se strach brzy vrátí zpět. Proto mužský dvouplamen s největší pravděpodobností neopustí svou pozici, zatímco vaše falešné já se vás snaží přesvědčit, že to bylo opravdové.....ačkoliv ve stejný okamžik se děsí, že nebylo, a tak tohle vše se k němu dostane, aby ho to přesvědčilo, že toto spojení byla jakási smyčka, které se nedá věřit a že žít podle jeho duše je obrovská chyba. 

Mužské dvouplameny velmi zápasí s přijetím bezpodmínečné lásky a oddanosti, protože jejich ego jim našeptává, že si nezaslouží být milováni tímto způsobem. Láska, která jim nejprve dává nádherný pocit nakonec způsobí, že se cítí hůř. A část ega, které si je tohoto vědomá, začne své dvojče nesnášet. Mají pocit, že nedokáží žít v tomto obraze dokonalosti, kterou v nich jejich dvojče tak jasně vidí. A tak použijí jakoukoliv výmluvu, jedno jak chabou nebo nedůležitou, jako motivaci k útěku. 

Tvrdě se proti vám vzepřou, protože cítí, že je to jediná možnost, jak mohou přežít. Probudit se! To je jediná možnost, kdy obě dvojčata uvidí skrze tuto celou šarádu a uvědomí si, že nejsou svou myslí, a že už se nebojí. Ale do té doby se budou motat jako listy ve větru, od naděje ke strachu a zase zpět. Proto je probuzení celá pointa. Proto odloučení je celou pointou. Protože když si vzpomeneme kým jsme, jsme svobodní milovat naším opravdovým Já bez zastrašující sabotáže, po které falešné já prahne. 

A proto odloučení není negativní záležitostí. Je to dar prostoru, který obě dvojčata potřebují, aby oba jedinci mohli čelit sami sobě. Proto, pokud potřebujete utéct, utečte. A pokud vaše dvojče potřebuje utéct, nechte ho utéct také. Nechte ho utéct dalece, široce a dlouze, protože to vše vede zpět k vám. Každá cesta vede zpět k vám. Protože pro nikoho neexistuje žádné místo, kam by se dalo utéct a kde na konci cesty nenajde sám sebe. 

Nezáleží na procestovaných mílích nebo překročené vzdálenosti. Až se konečně zastaví, uvědomí si nejjasnější věc ze všech a sice to, že neexistuje oddělenost. Nikdy nebyl žádný rozchod. Přestože obě dvojčata utíkala, držela se celou dobu za ruce. Jejich chodidla překročila stejnou půdu, jejich slzy stékaly ve stejný okamžik. Oba cítili ztrátu a nalezení všech věcí, ale nyní cítí lásku. Nyní si uvědomují, že ta osoba ke které vzhlíželi a milovali za hranice pochopení, byl jejich vlastní odraz, a že světlo které považovali, že se k nim nehodí, je jejich vlastním. A v tomto posvátném a milostivém okamžiku jednoduše nezbývá nic jiného, než zůstat stát v naprostém klidu. 

Zdroj: DNA Awakening

Překlad: Martina Christová                                                                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.