Vaše Božské Volání je léčivý proces

25.07.2023

Abychom odpověděli na Božské Volání a duchaplně a bohatě přispěli Životu, musíme porozumět tomu, že toto naše Volání je léčivým procesem, a ne opraveným výsledkem.

Tady můžeme rozlišovat mezi ženskými a mužskými energiemi a principy.

Ženský žije uvnitř cyklických, spirálovitých a často neviditelných procesů. Mužský žije v lineárních a navenek viditelných výsledcích a řešeních.

Uvnitř našich zkušeností a vzorců chování využíváme oba systémy – ženský a mužský. Jen se stalo, že ženské cesty byly na naší planetě po dlouhou dobu systematicky znehodnocovány.

Musíme pochopit, že když dojde na otázku vyladění se na naše nejvyšší, nejléčivější přispění pro zemi, je naše vlastní léčení spleteno s léčením lidstva a planety. 

Když cítíme, že existuje něco hodnotného, co můžeme nabídnout světu – a hlavně když vnímáme, že se to blíží do souladu s naším "opravdovým osudem", musíme vynaložit velkou péči, abychom do svých tužeb, nabídnout naše dary duše, neprojektovali myšlenky zacílené pouze na výsledek.

Například, pokud máte hlubokou touhu být Léčitelem a žít tuto pravdu ve službě druhým, s největší jistotou odpovídáte na vaše božské volání.

Co ale musíte rozeznat je to, zda toto toužebné volání je na ženské energii založený proces a je primárně zaměřen na proces sebe-léčení, kterým musíte projít, abyste odhalili svůj archetyp a roli Léčitele.

Vaše vědomí založené na mužské energii může mít velké představy o tom, jak by měl váš život jako Léčitele vypadat. Pravděpodobně to zahrnuje představu, jak máte vypadat a jak se máte externě prezentovat, jak populární a poptávaní byste měli být, jak rychle "vystoupíte na vrchol" a možná také, kolik budete vydělávat peněz.

Na těchto velkých představách není v podstatě nic špatného a zajisté není nic zlého na velkých snech a vizích o tom, čeho můžete dosáhnout. Musíte ale vynaložit dostatečnou péči na období, kdy tato jednoznačnost záměru (mužského) uzavírá vinoucí a hlubší, cyklické (ženské) procesy zodpovězení vašeho Volání.

Jste vyzváni být Léčitelem, protože chcete léčit. Chcete léčit sebe a chcete probudit své latentní léčivé dary, abyste mohli pomoci druhým. Tento proces se téměř jistě nebude vyvíjet tak, jak vaše mužské nastavení mysli věří, že by mělo.

Pokud to děláte proto, abyste se rychle dostali ke slávě, penězům nebo vnějšímu projevu úspěchu, je nízká pravděpodobnost vyslat silný léčivý paprsek transformační energie do vesmíru. Je také nepravděpodobné, abyste byli zavedeni na cestu sebe-objevení, sebe-probuzení a sebe-léčení.

Ženský proces znamená v srdci našich Božských Volání sloužit Celku.

Vše, co si přejete dát světu je to, co chcete získat ke svému léčení, probuzení a transformaci.

Proto musíte vědět, že si vaše první vjemy toužící odpovědět na toto Božské Volání zaslouží opatrnou a jemnou péči a naslouchání.

Ano, samozřejmě že můžete naslouchat svým nejdivočejším snům a stát se vším, čím jste se narodili abyste byli. Ano, samozřejmě, toto je cesta k prosperitě na všech úrovních. Ale vaše Volání je navrženo tak, aby vás rozvinulo a přivedlo k postavení se a vyléčení všeho, čeho se nejvíce bojíte.

Nejedná se o cestu uhýbání. Není to líná stezka a není vždy tou nejjednodušší cestou, protože zahrnuje přijetí postupů, které mužský systém vnímá jako velmi těžký – přirozené načasování, trpělivost, krok za krokem, výstavba zevnitř ven, dělání věcí na vnitřních rovinách, které jsou neviditelné pro většinu lidí, rozpomenutí, že jednoduchost a pokora leží v jádru božské služby.

Odpovědět vašemu Božskému Volání je nejodvážnější čin, který můžete zvolit abyste postoupili, protože téměř vždy musíte udělat to, čemu se nejvíce bráníte.

Jen na chvíli opusťte své představy, jak by mělo vypadat zodpovězení vašeho volání.

Zeptejte se svého srdce, těla a ducha, jaký je další krok na vaší cestě.

Naslouchejte hluboce. Nejblíže jak jste schopni věnujte pozornost této zprávě.

Zpráva pro vás může být bolestivě jednoduchá – odpočívej. Medituj. Jdi na terapii. Buď trpělivá/ý. Buď k sobě přívětivá/ý. Promluv si s někým soucitným. Vyjádři se způsobem, který tě posílí. Více disciplíny ve svém přístupu k učení se nových věcí. Cvičit, cvičit, cvičit. Zpomal. Dovol si odejít.

Vaše Božské Volání ví přesně jak manifestovat a také nemá nic do činění s vnějším, lineárním pohledem na úspěch.

Vaše Božské Volání téměř nikdy nebude vypadat přesně tak jak si myslíte, že by mělo.

Vždy pracuje způsoby, které leží za představivostí lidské mysli a zavede vás střemhlav do vlastního vnitřního léčení.

Vaše vlastní vnitřní léčení vyčistí nánosy překážek, abyste se mohli nabídnout jako dar lásky a služby.

Toto z vás nakonec učiní ohromující čisté plavidlo, skrze které může Božství pracovat.

Autor článku: Sophie Bashford                                                                                                            Překlad: Martina Christová                                                                                          www.slunecnabrana.cz                                                                                      www.mistrovskekrystaly.cz