Vaše Duše potřebuje samotu - mnoho samoty

06.04.2020

Když cítíte potřebu se vzdálit do ústraní, to se jen vaše Duše snaží s vámi navázat kontakt a k tomu potřebuje, abyste byli sami. To proto, aby jste Ji mohli cítit, slyšet Ji a mohli s Ní komunikovat, přiblížit se skrze integraci Světla a vln vlévajících se opět do vašeho celého Bytí. To se děje v tichosti, v přírodě, když spíme....

Když je naše pole vědomí čisté, naše Světelné Tělo projde procesem vyladění se, při kterém jsou vyzařovány elektromagnetické frekvence a vnější podněty jsou velmi zesíleny.

Jak se naše vědomí rozšiřuje ven z každého zvuku, každé vůně, chuti a pocitu,......vše se během tohoto vylaďujícího procesu zesiluje.

Spánek umožňuje rychlejší integraci tohoto Kvantového Fotonického Světla. Klid je místo, ve kterém přichází naše odpovědi. A když jsme v klidu, vše zase dává smysl.

Spojení s vaší Duší je jemné, milující, měkké, intimní a hluboce tiché. Prostřednictvím tohoto spojení přichází jasnost, vedení vyšší moudrosti a vědění, které bylo zakódováno do vašeho vyššího vědomí DNA.

Aktivujete ho prostřednictvím různých způsobů navyšování vibrací. Prostřednictvím postupného vystavování se vyššímu světelnému vědomí následně vyzářeného ze všeho co šíříte, děláte a říkáte.

Jste Světelné Bytosti, Strážci Nové Země. Uvnitř sebe a ve svém energetickém poli nesete Pradávné Kódy. Když rozšiřujete své vědomí a jste schopni ho udržovat po celou dobu, stáváte se super vědomými a stáváte se zde Jednotným Polem Lásky.

Když takto činíte, sami boříte časové linie. Překlenujete mnoho dimenzí najednou a stáváte se zde TVŮRCI vaší celé fyzické reality.

Když ovládáte energii, ovládáte také fyzično.

Toto je vaše přirozená schopnost - ta, do které si umožníte vstoupit, když je vaše srdce otevřené.

Pak opět žijete z tohoto místa čistoty uvnitř vaší duše. Vaše celá realita je požehnaná, kouzelná a hojná. 

A toto je způsob JAK zde můžete existovat se svou celou Bytostí jako Vtělená Duše.

Autor: Lisa Transcendence Brown                      www.AwakeningToRemembering.com 

Překlad: Martina Christová/Taunia​                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.