Vesmírná křídla

25.03.2020

Vaše duše, vaše Vyšší podstata vás vždy vede směrem největšího vývoje, růstu a expanze - to je esencí jejího záměru.

Prostřednictvím vaší ryzí touhy rozvíjet se a vstoupit do vyšších sfér vašich možností vás provede na vaší cestě úseky, které budou nelehké, až zoufalé. Zavede vás do míst, kde budete prvně muset odložit vše co vám brání vzlétnout do vytoužených výšin vašeho života tady na Zemi.

Můžete se cítit vyčerpaní, zklamaní, osamocení, bez podpory. Můžete padnout na samotné dno, kde vám nezbude jiná možnost, než ve své vyčerpanosti a beznaději vše pustit a odevzdat - odevzdat vyšší síle, abyste tady v tomto bodě na své cestě zažili zázrak a zrodila se nezlomná víra v neomezené možnosti vesmírné síly a Inteligence, která neustále proudí ve vašich žilách.

Proto vězte, že čím větší vaše touha je, tím těžší a intenzivnější se cesta k její manifestaci může zdát. Ale nikdy není míněna jako trest za to, po čem z čistého srdce toužíte nýbrž proto, abyste se stali "lehčími", aby vám mohly narůst křídla a abyste mohli vzlétnout.

Pamatujte, Vesmír zná vaše touhy, ví přesně co a kdy potřebujete a má ohromné možnosti jak vám tím nejzázračnějším způsobem dodat to, čeho jste jako vesmírné bytosti hodni. Pamatujte také, že vaší starostí není příprava plánu jak se mají věci dít a odvíjet, nýbrž jak nestát v cestě vesmírné manifestaci Stvořitele a zůstat ve stavu víry, že vše co se kolem vás děje má vyšší smysl pro vaše nejvyšší dobro, které se dříve nebo později musí manifestovat ve fyzické realitě.

©Martina Christová/Taunia                                                                                   www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.