Volá vaše jméno

29.03.2020

Bohyně vždy volala vaše jméno. Její volání vašeho jména je posvátným šepotem skrze celou věčnost, která vás provází skrze sítě a mozaiky všech dimenzí nacházejíce vás v tomto přítomném okamžiku.

Její hlas se odráží prostřednictvím vašich fyzických a neinkarnovaných smyslů najednou a tak Ji cítíte jako opravdovou životní zkušenost a zároveň jste vedeni do sjednocení s vaším nesmrtelný Já, vaším vzestoupeným a intuitivním uvědoměním. 

Měla obrovský vliv na váš život, přestože jste o tom nevěděli. Váš život ovlivňuje právě teď. Dovedla vás k lidem kteří byli dokonale umístěni, aby spustili vaše rozpomenutí se na vaše hluboké Já. Dovedla vás k mnoha událostem a zkušenostem které nazýváte "prohry" nebo "chyby" nebo "negativní" nebo jednoduše "výzvy".

Tyto vždy byly vaší nejplodnější výukou a probouzejícím se prostorem - jsou to místa, kde konfrontujete dlouho trvající bolest a utrpení ve vašem těle a jste tázáni se na ně podívat, cítit je, stát se s nimi důvěrnými, aby mohly být uvolněny a změněny ve zdroji. Často přitáhnete vztahy, které mají náboj této staré bolesti, aby mohlo dojít k léčení. Všichni lidé, kterým byla udělena role k oživení této bolesti uvnitř vás vám ji odráží zpět a jsou pro vás velkým zdrojem růstu.

Bohyně má klíče, které jsou důležité pro váš růst v tomto životě. Tyto klíče se objevují na očekávaných a na neočekávaných místech. Některé se objevují v namnožení starých bolestivých šablon - pro mnoho z vás je to ve vztazích, které zrcadlí váš strach, že nebudete uctívány jako Bohyně. To je zrcadleno prostřednictvím lidí, kteří jsou velmi přitahováni vaším Světlem a Hloubkou, Silou a Sexuální Moudrostí, ale kteří neví co s tím dělat.

Můžete cítit potřebu tyto lidi "změnit" nebo jim pomoci rozvíjet se skrze své vlastnictví mnoha posvátných klíčů. Tito lidé vás mohou zradit, zklamat, opustit nebo vám ublížit. Tyto pocity jsou velmi opravdové. Pravděpodobně se to mezi vámi dvěma odehrálo v minulých životech. Je to pro vás zdrojem neúnosné bolesti, protože je to jako kdyby vaše Světlo bylo zneužito, bagatelizováno nebo odloženo jako odpad. Pro vás je to velká neúcta. Trpíte kvůli lidem, kteří utíkají od mocného léku Bohyně jakmile se to pro ně stane těžké, nepohodlné a těžko zvládnutelné.

Bohyně volá vaše jméno prostřednictvím těchto interakcí, protože vám ukazuje obrovskou sílu vaší esence.

Volá vaše jméno prostřednictvím všech, kteří jsou před vás povoláni, postaveni do vašich energetických těl, aby ucítili sílu posvátných klíčů k životu a vesmíru. Volá vaše jméno prostřednictvím všech výzev, všech vašich střetnutí se starou bolestí která vystupuje, aby byla naprosto proměněna a všech vašich zklamání a veškerého vašeho hlubokého, hlubokého, hlubokého zármutku.

Bohyně je každým odstínem světla a temnoty, která existuje. Je každou strukturou a každým tónem, každým odrazem a každým mučivým dlouhým tunelem trpělivosti a víry. Je každým okem, které se kdy podívá do toho vašeho.  Je každým hlasem, který promluví.

Jejím posláním je přivést vás k pravdě a aby mohla být pravda odhalena, musí být odkryta nepravda každého zamaskovaného přestrojení.

Váš celý proces probouzení do volání bohyně je založen na potřebě naprosté energetické pravdy - ve vašem těle, vašem srdci, vašem hlasu, vašich volbách, vašich vztazích, vašich důvěryhodnostech, vašem dávání a vaší přítomnosti.

Bohyně vždy volala vaše jméno a volání bude pokračovat, dokud se nespojíte v Jednu.

Toto je návrat Domů.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová/Taunia​                                                                  www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.