Voňavé květy posvátného pozemského života

31.05.2020

Pouze když je svobodná vůle v souladu s vyšším zdrojem, může láska a moudrost doprovázet vaše volby a nasměrovat vás na správnou cestu./Daniel Nielsen/

Vaše duše a vaše srdce k vám promlouvá prostřednictvím pocitů. Tyto pocity přicházející z vašeho ryzího "vedení" jsou vždy krásné, osvobozující, příjemné, ulevující, hřejivé a připomínající "domov". Tak poznáte, že jste v souladu se svou duší.  

Tyto pocity ovšem nemusí být vždy burácivě hlasité. Mohou být velmi jemné, někdy těžko zachytitelné a mohou být snadno přehlušeny na strachu založenými falešnými pocity bezpečí, které nabízí stávající nekonstruktivní vzorce a životní situace.

Pokud chcete kráčet životem v souladu se svou duší a "v napojení", musíte činit volby vycházející z těchto ryzích pozitivních pocitů - musíte následovat toto vedení. Jen tak přijdete do míst svého účelu - svého pozemského záměru a "poslání". 

Máte svobodnou volbu a svá rozhodnutí činíte VY. To ale neznamená, že vaše volby nebudou testovány. Svou pravdu si budete muset obhájit. Budete si ji muset obhájit před sebou samými - před svými omezenými nízkými sabotujícími programy a přesvědčeními, před pochybnostmi a logickými argumenty druhých, v situacích, které v lidské pozemské rovině nebudou manifestovat nic z toho, čemu věříte a co v hloubi svého srdce cítíte a víte. 

Musíte pohlédnout za závoj iluze pozemské reality utkané ze strachu a ubohých nízkých rozhodnutí kolujících v kolektivním vědomí. Toto je místo, kde se musíte stát opravdu divokými. Chcete-li se vymanit ze skličujících omezení, chcete-li projít touto mlhou ubíjejícího nízkého zoufalství, musíte zalévat posvátná semínka ve svém srdci svou oddaností k vlastní pravdě tak dlouho a za všech okolností, dokud z nich nevykvetou nejvoňavější květy posvátného pozemského života. 

Vaše volby a vaše pravda budou testovány, protože je to nejzářivější místo, kam můžete ve svém životě dojít. A proto budete muset prokázat velkou odvahu a odhodlání - ryzí odhodlání. 

Vesmír neošálíte, bude chtít znát vaše rozhodnutí a hlavně jejich pravdivost.

Abyste mohli vstoupit do své radosti, do svého zářivého účelu, abyste žili v posvátném vesmírném proudu, budete muset opustit zatuchající místa, ve kterých se nacházíte. Budete muset nechat odejít vše, co je pro vás a vaše dobro a štěstí toxické. 

Abyste odemkli světelné brány svého pozemského štěstí, nesmíte podlehnout podprahové manipulaci okolí a systému kolem vás. Nesmíte podlehnout zákeřným nízkým mechanismům přežití svého malého nevyléčeného zoufalého dítěte. 

Abyste mohli vstoupit na posvátnou půdu pozemského ráje, budete muset ctít vlastní srdce, vlastní pravdu, vlastní jedinečnost, vlastní cestu, své vlastní pozemské bytí. Vaše dobro se musí stát vaší svatou prioritou. 

Nepřišli jste sem proto, abyste se o někoho starali a abyste za někoho přebírali zodpovědnost.... za své rodiče, své druhy, dokonce ani za své děti ne. Být někomu oporou a inspirací na jeho cestě je velmi rozdílné od toho, co nazýváme zodpovědností a co si pod ní představujeme. 

Přišli jste sem proto, abyste převzali zodpovědnost za svůj vlastní život, své štěstí a svou vlastní posvátnou pozemskou existenci. Pouze potom můžete vytvářet bezpečný prostor pro druhé, být jim opravdovou oporou a inspirací. Jen a pouze tehdy.... 

©Martina Christová / Taunia                                                                            www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.