Vy víte...

30.03.2020

Drazí, pamatujte, že v této době intenzivních změn na naší planetě máte poslání, které má své určené místo od prvního úsvitu.

Můžete mít často pocit, že jste nebyli pro takovou intenzitu stvořeni, pro tyto vlny posunu a přílivy, tyto vrcholy a pády, tyto spirály a vpády do srdce zázraku.

Můžete také často cítit, že nevíte co děláte, proč to děláte a jestli dokážete nadále zvládat, co je před vás postaveno. 

Až se věci rozmotají, a to se v jistém bodě stane, budete si lámat hlavu a křičet do tmy - proč já? Zeptáte se Vesmíru co si jako myslí že dělá, když vás postavil do předních linií nesouce pochodeň pro druhé, ukazujíce cestu, vytvářejíce vlny, odhalujíce vaši Duši, otevírajíce vaše srdce dovolujíce, aby byla viděna vaše nejcitlivější Pravda.

Můžete se dovolávat, že nejste připraveni. "Nemohu to dělat, pusť mě do normálního života", můžete žebrat. "Nech to vše odejít, už toho mám dost. Vrať mi zase obyčejný život. Najdi mi místo, kde se mohu schovat. Zastav ty nepřetržité přílivy, bouře, pohyby a posuny."

"Udělej mě opět chromým. Nech mě znovu usnout. Dovol mi opět nezajímat se. Nech mě předstírat, že se spokojím s tím, být jedním z mnoha zdrogovaných, následujících propagandu, umrtvených televizí a médii, závislý na cukru a chemikáliích, přeplněn negativitou a toxickým odpadem, uzavřen a bez kontaktu se svým tělem a emocemi."

"Nech mě předstírat, že mě nezajímá co se stane se Zemí. Nech mě přesvědčit sám sebe, že mě nezajímají lidé kteří nejsou bílí, muži, bohatí, společensky vládnoucí, jsou utlačovaní a ušlápnutí."

"Nech mě nyní přiznat se, že toto vše byla velká chyba - nezamýšlel jsem vrátit se sem zpět a vyjmenovat veškeré tyto předsudky, lži, veškerý tento útlak a veškerou tuto chytře uschovanou kontrolu a ovládání."

A tak víte, že to nedokážete udělat. Víte, že váš Duch je připravený na změnu. Víte, že jste sem přišli s posvátnou misí urychlit ohromný růst a vývoj. Víte, že jste se sem přišli probudit a vyvolat probuzení druhých.

Víte, že vaše emoce musí být osvobozeny, přijaty a uctěny jako talismany ke zpracování reality. Víte, že jste nyní probuzeni - a je nemožné jít zase spát.

Nyní když jste probuzeni, vaše poslání se vám odhaluje každý den. Ne ve formě logického konečného jednání a akčního plánu, ale jako série intuitivních zásahů, naléhání, impulzů, touhy, synchronicit, zázraků, emočních přílivových vln a nepotlačitelných vášní.

Potkáváte lidi, kteří jsou okamžitě rozpoznatelní jako "rodina duše". Nemůžete se od těchto lidí vzdálit a budou velmi přispívat a pomáhat vašemu poslání. Máte naléhavou potřebu setrvávat ve stejném energetickém poli jako váš nově nalezený duchovní kmen, protože vaše intuitivní srdce ví, že potřebujete výměnu spirituálních "kódů"- částečky Materiálu Duše, které obsahují živé kousky božských informací.

Každý den vám Bůh posílá zprávy, znamení a signály, kterými vás ujišťuje, že jste nyní na "správné cestě". Navzdory tomu jak realita na povrchu může vypadat, důvěřujte těmto znamením jako ukazatelům kouzelného a zázračného vesmírného řádu, který tvoří dokonalé výsledky stylem, který stojí proti logice a racionálnímu chápání.

Vy Víte, že není cesty zpět.

Víte, že vaše přítomnost zde má důvod, který se vám možná zrovna představuje.

Jste na této cestě a pojedete na vlnách.

Vězte, že jste podporováni více než si ve své mysli dokážete kdy představit.

Vězte, že vše je vám odhalováno stále více, kousek po kousku, krok za krokem, chviličku po chviličce.

Vězte, že tu Je Vyšší Plán pro vaši existenci.

Věci se zázračně a kouzelně uskutečňují.

Jste probuzeni, jste Nositelé Světla a jste tu, abyste dělali dobrou práci.

Poslouchejte, co vám Vesmír dnes říká.

Vše bude mnohem lepší než jen dobré.

Toto je důvod, proč jste byli zrozeni.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                        www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.