Vztah se Světlem

15.03.2020

Na základě zkušeností a zážitků rozšířeného vědomí v létě 2015 jsem měla možnost vidět a pochopit, že je světlo Inteligencí, která přesně ví co dělá. Je to nejčistší síla, která léčí, transformuje a tvoří. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo vidět, jak světlo aktivuje DNA.

Během září 2015 mé pochopení a cítění dostalo další rozměr. Začala jsem vnímat a cítit sama sebe ve všem, co je kolem mě. Pochopila jsem, že já jsem Vesmír, cítím sebe v každé světelné částici, každém zeleném lístku, kapce vody, kůře stromů.

Souzním se vším, co napsala o světle Sophie Bashford v následujících řádcích.......

Martina Christová

Máte intuitivní vztah se Světlem.

Tak jako Svatí, kteří přináší vědomí Světla a jeho svaté transformující vlastnosti, máte v sobě intuitivní vědění jak ho použít.

Světlo léčí. Světlo transformuje. Světlo pozvedá vědomí. Světlo přináší na povrch vše, co by ego raději ponechalo skryté. Světlo otevírá Srdce Lásce.

Klíčem k práci se Světlem je....moc nepřemýšlet. Pokud chcete pracovat se Světlem, zavolejte ho a pozorujte co cítíte, co vidíte, slyšíte nebo dále zvědomujete.

Můžete vidět zvláštní barvy, můžete vidět jiskřičky, můžete vidět světlo měnící se v oheň, můžete vidět jak vstupuje do vašich, nebo někoho druhého čaker, můžete vidět jak pracuje kolem energetických těl, aby odstranilo staré věci, které blokují tok čisté Božské Lásky.

Světlo nese Božskou Inteligenci. Přichází z jiných - vyšších, dimenzí. Tak se může frekvence všeho na co je Světlo použito zvednout. Světlo ví kam má jít, co dělat a jak to udělat, aby došlo ke změně.

Můžete být pro Světlo Božskou Cestou. Pokud vás Vesmírné Agentury vybraly k tomu, abyste byli posvátnou cestou pro léčení, pak vždy budete mít intenzivní touhu pracovat se Světlem. Pocítíte skoro svůdnost a velkou lákavost. Někdy můžete mít pocit, že bez toho na Zemi nedokážete žít.

To proto, že když jste připravení, Světlo aktivuje specifické prastaré kódy ve vašich energetických tělech, které jsou spojeny s Pravdivým Záměrem vaší Duše. Světlo se pro vás stane doslova neodolatelné, protože vaše srdce, tělo, mysl a Duše křičí po sladění se se svou Opravdovou Cestou.

Světlo se stává pochodní k manifestaci vašeho nejvyššího léčivého úkolu na této planetě.

Pokud máte v sobě spojení se Světlem, budete neustále přitahováni k těm, kteří také žijí ve Světle. Vytváříte situace, ve kterých jste v auře těch, kteří si již vybrali práci se Světlem. Budete potřebovat mít kolem sebe tyto lidi, protože jejich odvaha a zkušenost vám dá sílu otevřít se cestě se Světlem.

Světlo je nejmocnější spirituální nástroj, který existuje. Je to forma Vesmírné Lásky. Harmonizuje vše, čeho se dotkne prostřednictvím energií Lásky. Dělá zázraky a umožňuje projevení Nejvyšších, čistých a nejláskyplnějších řešení.

Pokud se cítíte silně přitahováni ke Světlu, nemusíte vždy chápat co to je, co vás vede. Můžete jednoduše milovat společnost jisté osoby nebo být na jistém místě a nevědět proč se potom cítíte tak jiní. Je to často proto, že ta osoba nebo místo povolá Světlo a pak ho vyzařuje.

Jste magneticky přitahováni ke Světlu, protože práce s ním je součástí vašeho Životního Záměru.

Když jste připraveni přivést Světlo do vašeho systému a umožnit vašim vlastním léčivým darům vyvstat, zjistíte, že přijde přílivová vlna možností, aby vás přivedla blíže k úchvatným láskyplným silám Světla.

Nechte se nárokovat a pohltit nádhernými silami Světla. Když jednou necháte tuto sílu skrze vás prostoupit, vy a ani váš život už nikdy nebudete stejní jako dřív.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová​                                                                        www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.