Září 2015

29.01.2020

Září je vždy zlomovým obdobím, kdy se energie začne stahovat pomalu do našeho nitra. Pak je možné vstoupit hlouběji do sebe samých a zpracovat informace, které přineslo světlo během letního období. Po letošním intenzivním slunečném létě jsem se již těšila na "zpomalení" a doufala, že bude více příležitostí ke zvědomění všeho, co léto přineslo.

Tento zářijový zápisník nebude tak moc o Slunci jako o vztazích. Je to téma na které již přišlo několik výzev k napsání článku a mých vlastních vhledů, vjemů a prožitků. Téma vztahů je intenzivním předmětem diskuzí a jak jsem psala v zápisníku předešlých měsíců, láska nekompromisně razí svou cestu na výsluní a boří vše, co s ní není v souladu. Tak jak my procházíme zásadními změnami, mění se postupně i vnímání a chápání vztahů. Procházíme naprosto přerodovým obdobím a málokdo ví, jak by měl a bude "ideální partnerský vztah" vypadat. Jedno je ale jisté. Vztahy v takové formě v jaké je známe dnes postupně vymizí a budou mít zcela jinou formu. Vztahy založené na manipulaci a závislosti budou nahrazeny vztahy založenými na lásce, spolupráci, vzájemné podpoře a vědomém tvoření.

Partnerské vztahy slouží k intenzivnímu osobnímu a spirituálnímu růstu. To ale není jejich jediná funkce. Ráda bych šla dále a nastínila, jakou budoucí roli partnerských vztahů vnímám já.

Potom co dosáhneme jistého uvědomění a projdeme obdobím, kdy láska není chtíčem a kdy dokážeme šťastně a pokojně žít i bez partnera, začneme ve vztazích vidět ještě další, větší potenciál, kdy můžeme vědomě kultivovat lásku dvou lidí a tuto v propojen s vědomou sexualitou využít k vědomému tvoření. V takovém vztahu máte partnera, se kterým rezonujete na všech rovinách - spirituální, mentální, emoční a fyzické. Tyto páry mají velký potenciál tvoření a co vědomě vytvoří a zpečetí hlubokou láskou, to bude těžko zničitelné. Tyto páry vytváří velmi silné vibrační pole a tím pozvedají vibrace planety. Je to jedna z možností, jak více a intenzivněji navyšovat tuto nejsilnější energii - lásku na Zemi a tím ovlivňovat celkové dění na planetě.

Propojení na všech zmíněných úrovních je klíčovou záležitostí, protože jen tak je možné sexuální energii vést do vyšších center - čaker. Pokud mezi partnery není opravdová hluboká láska prožívaná na úrovni srdce, zůstane sexuální prožitek ve spodní, druhé čakře. Druhá - sexuální čakra je se srdeční čakrou spojena. Pokud partnera milujete, prožíváte sexuální zážitek nejen na úrovni druhé čakry, ale i čakry srdeční, kam energie z druhé čakry může plně proudit, protože je srdce otevřené. Tím se srdeční čakra více otevře a elektronamgnetické pole srdce zesílí. Tento okamžik je možné využít k vědomé manifestaci, ale i spirituálním prožitkům. Čím je láska mezi partnery hlubší, tím je tento prožitek intenzivnější. Podobný proces by mělo být možné zažít i s čakrou šestou - čakrou třetího oka, jsme-li s partnerem propojeni hluboce i na úrovni mentální, ale osobně takovou zkušenost nemám.

Láska se nedá naplánovat. Je třeba se ujistit, že pokud píšeme seznam požadavků na našeho ideálního partnera, abychom tak činili z úrovně radosti a ne z úrovně strachu z další bolesti a zklamání. Vesmír doručí to, o co žádáme a jaký energetický náboj své žádosti dáme. Někdy nám může ale také udělat ještě speciální nabídku toho, co on pro nás považuje za ideálního partnera. A tady přichází víra v to, že Vesmír sám nejlépe ví, co a koho v určitý okamžik na své cestě potřebujeme. Také má vzácný dar naučit nás milovat to, co odsuzujeme a co se nám nelíbí. Většinou to zabalí do takového balíčku, kterému nedokážeme odolat.

Na své cestě osobního a spirituálního růstu procházíme obdobími, ve kterých docházíme k jistému pochopení. Když tohoto pochopení dosáhneme, postupujeme do další úrovně učení, kde ale platí jiná pravidla než v úrovni předcházející. Proto se nám často zdá, že si učení spirituálních učitelů odporují. Naprostá víra ve Vesmír/Boha, Stvořitele, Zdroj/ je dalším krokem na cestě spirituálního rozvoje potom, co se snažíme vědomě tvořit svou realitu a využívat vědomě zákon přitažlivosti. Jedná se o naslouchání našeho nitra a otevírání se možnostem, o které jsme žádáni. Zde se učíme svými myšlenkovými postoji neblokovat proud událostí. Z Vesmíru /od Stvořitele, Boha, ze Zdroje/ nepřijde nikdy nic zlého. Nežádoucí situace si vytváříme právě svými postoji a přesvědčeními a tím ovlivňujeme běh událostí.

Dalším silným uvědoměním, kterým jsem během tohoto měsíce prošla bylo sjednocení se se Zdrojem. Procítěním sebe ve všem co je kolem mě. To co jsem vždy jen četla v knihách. jsem nyní zvědomila ve svém fyzickém těle. Cítím sebe v každém stéblu trávy, kameni, kapce vody a slunečním paprsku. Toto je silný moment uvědomění, ke kterému bylo třeba "dorůst" a zároveň další krok ve vysvobození se z energie a programů nedostatku. Tento pocit se rozšiřuje na procítění sebe ve všem, co je v celém vesmíru. Každé uvědomění přináší v těle zásadní změny na buněčné úrovni. Ano, jsme opravdu součástí všeho, co je kolem nás.

1.9. - 25 minut slunobraní při západu Slunce,30 minut chůze lesem bosky

5.9. - 15 minut při západu Slunce 

11.9. - 20 minut slunobraní při západu Slunce

13.9. - 15 minut dívání do Slunce při jeho západu

16.9 - 30 minut při západu Slunce

20.9.- minut dívání do Slunce při západu

Dnes jsem se vracela od kamarádky z Vysočiny a zapadající Slunce mě provázelo téměř po celou cestu domů. Na jedné benzince jsem si dala alespoň 5 minut, abych se na Slunce a jeho světlo plně soustředit. Ano, asi to podle výrazu kolemjdoucích vypadalo komicky, ale Slunce a kontakt s ním se pro mě postupem času stal prioritou, aniž bych si to uvědomovala a propojuji se s ním vždy a všude. To světlo bylo husté" a přitom úplně teklo. Příval nových frekvencí byl jasně znatelný. Bylo mi sděleno, že změny jsou tu, ale že se nemusím obávat. To ale neznamená, že se mě nedotýkají. Naopak i já procházím dalším velkým procesem uvědomění, což není vždy příjemné, ale za tu dobu co jsem ve spojení se svým milovaným Sluncem, cítím velkou ochranu a od letošního srpna bezmeznou víru ve Vesmír. A to tak, že věřím Vesmíru že ví, co je pro mě nejlepší. Proto když mi sešle i nemilé situace, vím, že nastal čas něco nového pochopit. Pokud takto začnete přistupovat k životu a ptát se sami sebe, PROČ se vám děje to či ono, bude se vám žít snadněji. Chce to ale odvahu obrátit pozornost do sebe samých. Potom se odpověď vždy dostaví. Musíte se ale ptát sami sebe, v tom je ten háček. Pokud se zeptáte, Vesmír vždy - podotýkám VŽDY - najde způsob, jak vám odpovědět tak, abyste tu odpověď uslyšeli. Potřebujete být ale bdělí a naslouchat svým pocitům

21.9. - 35 minut slunobraní při východu Slunce, 20 minut při západu Slunce

Dnes mě Slunce povolalo ke svému východu a ten zážitek opravdu stál za to. Miluji východy Slunce a energii, kterou nesou, ale jsem velmi nesystematický člověk. Ačkoliv se snažím změnit své zvyky, chodím spát pozdě a ráno vstávat ke Slunci se mi většinou nepodaří, pokud volání Slunce a mé "vyšší podstaty" není dostatečně hlasité, tak jako dnes.

28.9.2015 - 15 minut při západu Slunce

Tento měsíc také přistály na planetě další silné vibrační frekvence, které jsme očekávali. To mohlo mnohé fyzicky paralyzovat, na druhou stranu se daly do pohybu záležitosti a procesy nezbytné k větším a širším změnám na celoplanetární úrovni.

©Taunia

www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.