Obřadný prostor mezi zatměními

03.07.2020

Momentálně se nacházíme mezi zatměními. Solární a Lunární zatmění jsou energetickými "vrcholy", kde je zesílen lunární cyklus.

Střed období zatmění je vždy cítit jako prostor přechodu. Prostor přechodu je rituální přeměna mezi odchodem něčeho starého a počátkem něčeho nového. 

O prostoru přechodu píši více ve své knize You Are A Goddess. Představuje bod obratu uvnitř práce vnitřního růstu, kdy posouváme své úhly pohledu z fragmentovaného k celistvému, nevědomého k vědomému, oběti ke zplnomocněnému.

Zatmění přináší z vesmíru speciální kosmickou sílu, aby nás přenesly od zaseknutého k proudícímu, zavřeného k otevřenému, odporujícímu k ochotnému.

Někdy zatmění změní celý řád našich životů, protože se musíme přesunout z jedné koleje na jinou, abychom se probudili do své božské přirozenosti. V období zatmění mohou být odkryty náhlé nebo dokonce šokující odhalení a pravdy.

Přechodový aspekt prostoru mezi zatměními může být procítěn zvláštní beztvarostí. Je to fáze, během které procházíme procesem odkládání starých kůží a nově přicházejících stádií přerodu a obnovy.

Víme, že něco starého odešlo, ale ještě nejsme plně schopni plně přijmout nové. A tak se nacházíme uprostřed něčeho bez jasně definovatelného obrazu, do čeho vcházíme.

To vše se děje na podvědomé úrovni a může být také projeveno na rovině fyzické.

Naše lidská mysl chce často urychlit proces, který cítíme jako "jen čekání" nebo který je přechodový. Necítíme se pohodlně když jen tak visíme v meziprostoru nemajíce ponětí, kdy přijde nová energie.

Toto období mezi zatměními se velmi jeví jako proces přerodu, protože dochází k velké integraci po tom, co první zatmění udělalo svou práci.
Naše spirituální a emoční těla potřebují mnoho prostoru pro změnu, aby mohla propustit staré vzorce a otevřít se novým energiím a vyššímu vědomí.

Proto, buďte vděční za období mezi zatměními, která vám dávají šanci setrvat uvnitř silného posvátného obřadního přerodu.
Toto je těhotenství nového aspektu vašeho Já.

Autor: Sophie Bashford​, červenec 2018

Překlad: Martina Christová​                                                                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.