Závislosti – vztahy a závislost na sexu z pohledu metafyzické anatomie

29.02.2020

CO JE ZÁVISLOST?

Závislost je fyzická nebo psychologická potřeba nějaké látky jako je droga nebo alkohol. Tělo se na této látce stane závislé. A protože tělo si dokáže vybudovat toleranci, je zcela běžné, že se dávka látky s časem navyšuje. U takových jedinců mohlo dojít k emočnímu, mentálnímu nebo sexuálnímu zneužití. Hledají způsoby, jak získat sílu (i když jen nad vlastním životem), kontrolu a úlevu od stresu z vlastního prostředí.

Emoce:

V dětství chyběly dotyky. Člověk může cítit vnitřní prázdnotu a podvědomě hledat něco, čím ji zaplnit. Cítí se přehlížený, ignorovaný a osamělý, přestože jsou jeho milovaní kolem.

To může souviset také s traumatem, který zažívali předci, kteří trpěli obrovskou samotou a tendencemi k sebevraždě. Matka mohla prožít velký stres jako důsledek přímých nebo nepřímých vlivů ve svém okolí. To se může týkat finančního stresu nebo traumatické události. 

VZTAHY

Vztahy jsou v metafyzické anatomii řazeny do závislostí. Lidé, kteří skáčou ze vztahu do vztahu mají vytvořenou nezdravou asociaci s bezpečím a láskou - v momentě, kdy si s někým začnou být blízcí v lásce a začnou se cítit v bezpečí, ze vztahu náhle rychle utečou. Dokonce mohou nevědomě vytvářet dramata, která jejich vztahy ukončí. Zatímco stále hledají toho jediného / jedinou, mají tendence si přitahovat lidi, kteří u nich budou vyvolávat stejné pocity jako rodiče. Mají velké množství sebe-sabotujících vzorců.

ZÁVISLOST NA SEXU

Tito lidé zažili nedostatek lásky a podpory od svých rodičů. Mohli být vychováváni emočně chladnou matkou nebo jinou vlivnou ženou. Na druhou stranu mohla být vytvořena nezdravá asociace během prenatálního období. Lidé se cítí milováni a naplněni pouze při intimitě a sexuálním vyjádření. Sex = bezpečí. Mají strach z oddanosti, proto když mají sex s více různými partnery, hrozba že budou zraněni je téměř nulová.

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová                                                                    www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.