Zelený kalcit

05.10.2020

Všeobecně vzato, Kalcit je mentální kámen. Zelený kalcit je léčitelem mentální roviny a může být použit v jakékoliv situaci k dosažení mentální vyrovnanosti. Zelený kalcit často mírní pevné hranice intelektuální mysli, aby opravdové vnitřní vědění mohlo vstoupit do hry. Je především dobrým kamenem pro děti, které mají těžkosti racionalizovat učivo. Je také vhodný pro lidi s mentálními poruchami, nebo k využití při vědomé snaze přeprogramovat staré postoje a myšlenkové vzorce.

V procesu léčení je často nezbytné přenastavit naše myšlenky k obsažení větší reality. Zelený kalcit může být velmi nápomocen v uvolnění starých konceptů a uznání nových. Často existuje závislost a forma bezpečí, umístěné kolem toho, co je známo, přestože to není pravda. Zelený kalcit propůjčuje svou léčivou zelenou sílu k usnadnění uvolnění starého a přijetí nového. Je to jako kdyby sděloval konceptům staré reality: "Je to v pořádku, pokud se podvolíte, můžete se stát součástí mnohem většího celku." A jako kdyby mysl naslouchala, když zelený kalcit mluví. Zelený kalcit promlouvá jazykem intelektu způsobem, který není urážlivý a může mu být naprosto důvěřováno.

Tento kámen je vhodné použít během léčivého rozložení na uvolnění starých mentálních vzorců na střed třetího oka nebo na spodní část krku. Je také vhodný k použití v oblasti srdeční čakry ke komunikaci s emocemi, které mají často spojitost s myšlenkovými vzorci, které nechat odejít znamená odevzdat se vyšší a větší síle. Zelený kalcit je dobré nosit, když se mění mentální vzorce. Je to léčitel a přítel v časech změn a přizpůsobování se jim.

Když se emoční a mentální vzorce stanou velmi pevnými a usazenými, jedním z míst, kde se budou manifestovat v onemocnění fyzického těla jsou kosti a s nimi spojené vazy, chrupavky a šlachy. Zelený kalcit je proto velmi vhodným kamenem k použití v případech artritidy, zánětu šlach, revmatismu nebo jakéhokoliv chiropraktických problémů. Tento kámen může být také použit při jakýchkoli sportovních zraněních nebo nehod, které obnáší poškození vazů. Zelený kalcit je výborným kamenem pro chiropraktiky, kterým pomáhá stahovat léčivou energii přímo do kostní tkáně.

Díky chladivému světle zelenému světlu, které zelený kalcit vyzařuje, může být tento kámen použit v situacích, kde je přemíra červené energie vytvářející nevyrovnanost. Pomáhá v ochlazení při horečkách, léčí spáleniny a zmírňuje symptomy související se vztekem. Položením zeleného kalcitu na tělo vedle postiženého místa, zatímco mentálně a vizuálně soustředíme při nádechu léčivou energii do postiženého místa a při výdechu uvolníme stres, bolest a sevření, můžeme dosáhnout zázračného léčení. Je důležité dělat toto cvičení minimálně 15 minut čtyřikrát denně, aby došlo k trvalému efektu. Tento kámen je nezbytné pokaždé po takovém použití čistit a následně jej položit na čistou křišťálovou drúzu nebo dovnitř pyramidy.

Nabídku zeleného kalcitu můžete najít v kategorii Ostatní kameny a minerály

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                                      www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.