Ženská onemocnění z pohledu pradávných traumat uložených v ženském kolektivním vědomí

30.01.2020

Ženy v dnešní době trpí nadměrnými psychologickými a zdravotními potížemi, které se odráží hlavně v onemocnění reproduktivních orgánů. Hysterektomie - odnětí těchto orgánů - ať už částečná nebo celková, se pomalu ale jistě stává běžnou součástí ženského života. Za tímto faktem nalezneme mnoho příčin. Podívejme se nyní na jednu, která je uložena v jádru ženského kolektivního vědomí. Tato záležitost se netýká výhradně žen. Zájem by měla vzbudit i na straně mužů, protože tam kde není zdravá a šťastná žena, nemůže být zdravá šťastná matka, děti, rodina, ani společnost.........

Martina Christová /Taunia/

Emoce

Vždy když se objevilo téma autority a vedení, ženy byly potlačovány. Toto potlačení se stalo evidentní u mnohých žen ve formě odmítání, vzteku, rebelství, pocitu žití pod kontrolou. Ženy často cítí odpor ke skutečnosti, že byly narozeny jako ženy.

Ženy byly otrokyněmi, kterým bylo rozkazováno a vládnuto po dlouhé generace a naneštěstí je tento fakt v dnešní době stále přítomen. Ženy byly také využívány pro zábavu a k potěšení druhých. Být ženou znamenalo velkou zodpovědnost. S touto zodpovědností přišlo mnoho břemen, stresu, zneužití a izolace. Být ženou také znamenalo mnoho hrozeb pro bezpečí. Ženy bylo vždy snadné znásilnit a přemoci silnějšími mocnými lidmi, jak emočně, tak fyzicky. Prostřednictvím náboženství byly manipulovány k setrvání ve vztazích s násilnými muži, protože slíbily Bohu, že se o něho a svou rodinu postarají.

Práva žen byla potlačena. V soutěžení s muži neměly šanci na úspěch. Na ramena žen bylo naloženo mnoho očekávání. Často musely potlačovat samy sebe a svou osobnost aby muži zůstali na výši a aby se vyhnuly trestu za svou jedinečnost.

Ženy jsou stále používány jako sex symboly a byly zneužívány mnoha způsoby. To naneštěstí stále v některých kulturách přetrvává.

Ženy začaly potlačovat a odmítat svou krásu a sexualitu, protože jim to nepřineslo nic jiného než zneužití, zlomené srdce, teror, bolest, izolaci, násilí, otroctví a bídu. A výsledkem toho všeho je mnoho psychologických a fyzických poruch, které se u žen začaly objevovat. Když lidské tělo zažije mnoho emoční bolesti a zátěže traumat opakujících se z generace po generaci, začnou se ozývat a projevovat fyzickými symptomy.

Můžete odmítat svého otce za způsoby, kterými s vámi jednal. Otcové mohli trestat své dcery a ženy když jim řekly "ne" nebo za vyjádření svých hranic. Dcera si mohla přitáhnout do života partnera, který ji zneužívá. Jak by dcera mohla říci "ne" muži, když byla v minulosti trestána vždy, když tak učinila? Poslušnost, zneužití a ponižování se stalo něčím naprosto normálním.

Žena může mít strach z toho, že bude úspěšnější než její otec, protože nikdo nesměl být úspěšnější než dominantní osoba v domě. Protože kdyby byl, zostudilo by to dominantní osobu. Manipulace a vina byly používány k udržení ženy v její malosti a v kuchyni.

To vše způsobuje velké zmatení ohledně sexuality, které má souvislost s pradávnými traumaty týkajícími se nebezpečí, zneužití, znásilnění, obtěžování nebo incestu. To může u žen způsobovat vyhýbání se sexualitě. Mají ohromný strach ze sexu a zranitelnosti. Mohly být vychovávány v projekci velké viny a zostuzení ze své sexuality a své osobní síly.

Klíčové Body:

Prozkoumejte trauma související s pocitem nečistoty, znechucení, zostuzení, viny nebo zbytečnosti. Prozkoumejte trauma, které způsobuje abyste si myslely, že ženy jsou slabší než muži.

Pro ženy je bezpečné být úspěšnější než muži a jejich otec. Pokud v této souvislosti cítíte stres, prozkoumejte více.

Prozkoumejte trauma související s hanbou a vinou týkající se vašich sexuálních potřeb. Proč se tak cítíte?

Prozkoumejte trauma související s pocitem trpkosti, odmítáním, vztekem nebo potřebou pomstít se mužům.

Prozkoumejte pocit být obětí okolností. Co by se stalo, kdybyste získala zpět svou sílu?

Prozkoumejte trauma související s pocitem ponížení jako výsledek vaší intimnosti s někým druhým.

Trauma vztahující se k pocitu nečistoty, degradace, ponížení a studu.

Cítíte se v bezpečí když se cítíte atraktivní? Pokud ne, proč?

Prozkoumejte strach z pocitu moci a síly. Co by se stalo kdybyste byla?

Trauma z otroctví a stálého bytí tím, kdo nese na svých bedrech rodinná břemena a zodpovědnost. Obětování se pro osobní růst a štěstí druhé osoby.

Prozkoumejte záležitosti nízkého sebevědomí. Kdo nebo jaké okolnosti způsobily, že se tak cítíte?

Prozkoumejte vztahové záležitosti s vaším otcem a matkou.

Prozkoumejte jak se cítit spojeny se svým ženstvím bez potřeby vzteku abyste se cítily v bezpečí. Také, jak vyjádřit - nastavit své hranice bez použití vzteku.

Zdroj: Evette Rose / Metaphysical anatomy

Překlad: Martina Christová           

www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.