Ženská Sexuální Energie na Cestě Zpět do Celistvosti

28.01.2020

Mnoho žen na cestě k Celistvosti prožije roky návratu sexuální energie zpět do jejich vlastních těl. Pro některé ženy se přirozenost fyzické intimity na čas změní tím, jak se znovu sladí se svými centry hluboké sexuální energie.

To může znamenat období abstinence nebo omezení sexuálních kontaktů. Tato zkušenost požadovaná ženskou Duší je silně vedena Bohyní.

Bohyně rozpoznává transformační hloubky a sílu autentické, osvobozené, plně ztělesněné ženské sexuality. Učí, že se jedná o posvátný nástroj, který se má prozkoumat s radostí, svobodně a vědomě. Abyste pochopily pravou podstatu ženské sexuality, musíte opustit doktríny, které byly předávány prostřednictvím náboženství, mediální a mainstreamové kultury. Musíte se vyladit na Ducha a začít cítit ohromnou spirituální sílu, která je přítomná v ženském autentickém spojení s vlastními centry sexuální energie.

Když žena přijde opět do kontaktu se svým Duchem a nastoupí na cestu znovusladění se s "divokým" necenzurovaným Já, často projde obdobím sexuální abstinence. Může se jednat o několik měsíců nebo mnoho let, ale v určitém bodě její cesty do Celistvosti bude vyzvána k vyčištění starých sexuálních energií přijatých v minulosti do jejího těla.

Některé z těchto energií mohou přetrvávat z minulosti. Žena fyzicky, emočně a spirituálně nese vibrace všech sexuálních setkání, zahrnujíce ty, které byly násilné, necitelné nebo zneucťující. Pokud přijala toto násilí do Sebe, hluboká očista a léčení bude nezbytností.

Ženská sexuální psychika je extrémně komplexní. Existuje na multi-úrovňové dimenzionální rovině. Ženy do sebe při sexu vstřebávají vše. To proto, že přirozenost ženského těla a jeho energie je přijímající a absorbující. Zve, drží a kolébá tělo muže uvnitř sebe a obklopuje ho láskou posvátného ženského ducha.

Na nejzákladnější úrovni fyzické intimity toto spojení dovoluje muži otevřít Centrum svého Srdce, být zaplaven láskou a odejít ze suchého území mužské mysli. Dovoluje mu to otevřít jeho pocitová centra, zpřístupnit své emoce a prožít svou Duši jako živou.

Tato intuitivní moudrost ženy ví, že toto je to, co se stane když otevře svou sexuální energii muži. To jí přesto dovoluje mít jakýkoliv sexuální zážitek, po kterém touží a kdykoliv po něm touží. To jen znamená, že ženské vnitřní vědění vycítí, že je otevřena k výměně energie, kterou sex přináší na velmi jemné, spirituálně - ukotvené úrovni.

Bohyně přikládá velkou hodnotu vesmírné inteligenci a superlativním tvořivým a léčivým silám ženské sexuality. V tento moment neúnavně pracuje, aby zbavila svět utiskujících dvoj-standardů a rozporuplných zpráv, které jsou předávány dívkám a ženám, týkajících se jejich sexuální přirozenosti. Chce osvobodit pravého ducha ženské sexuální esence a vrátit ji zpět ženám.

Toto je přesně proč přichází čas na ženské cestě zpět ke své vlastní Bohyni-Já, kdy může být vyžádána zdrženlivost v sexuální intimitě (s druhými). Toto NENÍ forma cenzury nebo puritánského souzení proti ženskému sexuálnímu životu. Pravdou je přesný opak. Je to nejsilnější láskyplný a úctyhodný čin spirituálně-sexuálního zplnomocnění darovaného z Božské Ženské Sféry.

Během tohoto období sexuální abstinence s druhými, žena která hledá své spojení s Bohyní zjistí, že se očišťuje od všech starých vzorců týkajících se mužů. Pokud je to nezbytné, psychické a mentální otisky od předchozích partnerů budou smazány.

Objeví, že uvnitř ní, po celou dobu, leží nejhlubší, nejčistší, nejcennější elixír tranformujících sexuálních energií. Odkryje spojení do jeskyní a chrámů posvátné erotiky uvnitř sebe samé, které mohou vyžadovat čistý prostor k oživení.

Tento prostor kolem jejího těla a aury jí dává nově nalezené spojení s drahokamy sexuální lásky, které leží uvnitř její kundalini energie. Když se uskuteční tato cesta sebe-odkrytí, je znovuzrozena jako spirituálně-vyspělá, planoucí Světelnou-silou erotické náruživosti. Není žádných pochyb, že muž se kterým přijde následně sexuálně do kontaktu doslova shoří na radikálně nových územích probuzení.

Vstoupí-li žena do mystické krajiny božské ženskosti, je vedena Bohyní k očištění se od starých sexuálních energií. Samozřejmě, že veškerá láska a extáze předaná v jakékoliv intimitě je uchovaná v její auře. Ale Bohyně ví, jak posílit a prohloubit ženino spojení ke své starověké sexuální moudrosti a bodům rozkoše.

A podívejte se na to z tohoto pohledu - možná čím delší abstinence, tím extatičtější a vesmírně otřásající znovu-spojení sexuální intimity bude až to přijde....až se Bohyně usnese, že nastal Čas.

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová / Taunia​                                                                          www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.