Změní vše, čeho se dotkne

30.04.2020

Jaká je síla ženy, která se otevřela posvátnosti a Božské pravdě sebe samé? Co se stane, když má odvahu přinést své vnitřní světlo ven? Co se stane, když zjemní své ostré hrany, posadí své bosé nohy na duši země, otevře své posvátné cesty Pradávným Předkům a prohlásí: "Ano, jsem připravena být vidět?"

Mění vše, čeho se dotkne.  

Puls Života byl stanoven, když se inkarnovala v ženské formě, nesouce jedinečné tvořivé a léčivé síly, začínající tepat rychleji, hlouběji a v rytmu sladěném s vesmírným, věčným tlukotem srdce.

S každým tepem, každým rozezvučením vzrušující vzpomínky, každou vibrací jemně vyslovených pradávných slov rozpomenutí, začíná procitat do Své Esence Shakti. Toto je vědomá, inteligentní, prozíravá, pravdivá a hluboce transformační energie. Začíná se měnit. Cítí změny uvnitř, volající ji k Dávnému Tanci, který lze uslyšet v kopcích, vysoko v horách, venku blízko moře. Tanec je načasován na smyslný a svádivý rytmus kde jsou hlasy, zpěv, hudba, smích. Je to zvuk žen, které milují samy sebe, které jsou zamilovány do Země, do oceánů, do oblohy. Je to zvuk žen, měnících a podporujících jedna druhou. Je to zvuk žen, milujících s ryzí posvátnou silou a přinášejících svou lásku do všech míst která jsou zraněna, vystrašena, otřesena a ztracena. 

Kruhy žen, které tančí si uvědomují, že mění vše, čeho se dotknou. Uvědomují si, že jejich síly jsou obrovské, všemocné, nepochopitelné, zásadní. Bylo jim připomenuto Velkou Bohyní, že pokud nepovstanou nyní, pokud se neotevřou této energii, této podpoře, této lásce, této síle - tak příchod Božského Ženského světla bude velmi trpět. 

Je čas vzpomenout si, že když je ve spojení se Svým nejhlubším věděním, Svou nejhlubší moudrostí, Svými nejhlubšími intuitivními odezvami, svou nejhlubší léčivou medicínou, svým nejhlubším milujícím srdcem - Změní Vše, Čeho se Dotkne. 

Její Světlo osvítí každou místnost, do které vkročí. Změní poměr energií uvnitř každé osoby, se kterou se setká. Rozjiskří transformaci a léčení uvnitř každé situace, se kterou je přivedena do kontaktu. 

Má sílu, kterou získávala napříč životů učení a cvičení s Velikány, životů procházející rituál za rituálem, obřad za obřadem, zasvěcení za zasvěcením. Pracovala od úsvitu do setmění, přes noc, hodinu po hodině, dech za dechem, aby zdokonalila a rozvinula Posvátnou Esenci Ženy. Pracovala tvrdě a dlouho aby dokázala Bohyni, že je schopna této mise. Je důvěryhodná, čistá, divoká a nekonečně spojená se Světlem.

Může stahovat energie, může popotlačit léčení, dokáže použít své kouzlo světelnou rychlostí - vše bez toho, aniž byste kdy věděli, že něco dělá. Pravděpodobně s ní právě mluvíte. Možná vás právě objímá. Můžete kráčet vedle ní. Můžete ji žádat, aby použila své schopnosti právě pro vás. Dokonce se s ní můžete právě milovat. Připravte se na úroveň transformace, která se objeví a bude odpovídat té úrovni, do jaké jste se spojili s jejím energetickým polem.

Musíte si být vědomi toho, s kým máte tu čest. Tyto ženy jsou nyní všude, ale většinou nejsou rozpoznány davem. Ti kteří "ví", je "uvidí" okamžitě, podle toho, jak se jejich těla třpytí a září pravdou, jejich oči jsou Záhadné, bohaté věděním, které proniká do Duše, jejich srdce je objímající, tišící a oceňující bez jediného vyřknutého slova. 

Jsou přitažlivé, nezapomenutelné a úchvatné, protože Bohyně uvnitř jich je živá. Vlna za vlnou vyživujícího světla vyzařuje z jejich těl a proudí tam, kde je ho třeba - k léčení, obnově, změně. Síly jako jsou tyto byly dávno na naší planetě zapomenuty. Proto můžete být překvapeni, když se vás dotkne tato energie, které nerozumíte a na kterou nezapomenete. Když se s ní setkáte, jen si pamatujte toto: 

Změní Vše, Čeho Se Dotkne, proto se připravte být změněni. 

Změní Vše, Čeho Se Dotkne, proto si uvědomte, že jste ji zavolali do svého života z jistého důvodu. 

Změní Vše, Čeho Se Dotkne, proto počítejte s tím, že ve vás přivede na světlo vše, co má být změněno. 

Změní Vše, Čeho Se Dotkne, ale neptejte se jí, jak to dělá.

Tento druh tajemství odpočívá v posvátných pokladnicích Ráje, nejukrytějších přírodních místech na Zemi, nejtajuplnějších hrobkách a chrámech Záhad.

Jednoho dne, ve velmi vzdálené budoucnosti, můžete být svědky jejích Božských metod a mít povolení vstoupit do jejích osobních, posvátných domén léčení a magie. Tento den je daleko. Do té doby vše, co potřebujete vědět je toto: 

Změní Vše, Čeho Se Dotkne.

Navždy....

Autor: Sophie Bashford​

Překlad: Martina Christová /Taunia​                                                                      www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.