Znovuzrození polomrtvé ženy

25.04.2020

Uvnitř každé z vás existují aspekty vašeho vlastního bytí, které potřebují být zvědoměny, opečovány a soucitně léčeny. Jedním z těchto aspektů hlásící se o pozornost je aspekt ženy - zubožené, zbídačené, zneužité, slabé a beznadějně "odevzdané" svému osudu. Kde se vzala tato polomrtvá žena? Jak a co se stalo, že ženy nesoucí obrovskou tvořivou a plodnou sílu, ženy nesoucí v sobě vesmírnou pradávnou moudrost, zakusily a zakouší újmu ve všech sférách svého pozemského bytí?

V historii lidstva se v určitém bodě tato žena - silná uvědomělá žena, své síly vzdala a poskytla ji ve prospěch druhých, kteří nebyli dostatečně zralí s touto silou zacházet. Zkušenost tak intenzivní a fatální pro celé lidstvo přináší obrovskou touhu pro tyto ženy svou sílu znovuobjevit a opět uchopit "do svých rukou". Zkušenost, na základě které si tato žena uvědomuje, že svou sílu může sdílet, nikoli se jí kdy vzdát. Protože v okamžiku, kdy odevzdá svou sílu tam, kde není konstruktivně využita, tato žena umírá. Zkušenost, která přináší ženám uvědomění, že jejich síla v propojení se zdrojem všeho co je, je vesmírným darem, jehož jsou strážkyněmi.

Vstoupí-li žena opět do své plné síly a kosmického spojení, potřebuje "z tohoto místa" zvednout ženu zbídačenou a beznadějně odevzdanou, která se v ní nachází. Najdete ji schovanou v tom nejvzdálenějším a nejskrytějším koutě svého podvědomí. Potřebuje vaše pochopení, vlastní odpuštění, zvědomění a přijetí vlastní zodpovědnosti za zkušenost, kterou prošla.

Svou péčí a porozuměním postavíte tuto ženu do své plné zdatnosti - fyzické, mentální, emoční a spirituální. Nyní nastal čas kdy už více nesmíte tuto ženu zastírat, potlačovat a ignorovat. Dokud tuto ženu, choulící se do klubíčka na zemi v nejtemnějším koutě, nezvednete a nepřivedete do své síly, nikdy samy nebudete opravdově ve své síle stát. A proto...

Najděte Ji.

Pečujte o Ni.

Rozmlouvejte s Ní.

Vraťte Jí lásku k životu.

Vraťte Jí naději.

Plňte veškerá Její přání.

Upřednostněte Její potřeby.

Předejte Jí své pochopení a uvědomění.

....a pak sledujte, jak tato žena sílí, roste do svého plného potenciálu, vzkvétá a přináší jedinečný dar svého bytí a své moudrosti zpět do míst, kde je jich třeba. 

©Taunia                                                                                  www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.