Zrychlená přeměna mužských pracovníků světla - vymanění se ze zámotku

26.03.2020

Nyní se nacházíme v tak ukotveném, vytrvalém prostředí spirituální evoluce, že vidíme legiony světlonošů probouzejících se do svého účelu v neslýchaném měřítku. Mnoho těchto milovaných nositelů světla a světelných pracovníků jsou muži a je nezbytné uznat a ocenit velmi rychlé a intenzivní úrovně vnitřních přeměn, které mnoho mužů na cestě k plnému vědomí nyní zažívá.

Nelze podceňovat odvahu, kterou tito Muži Světla musí mít. To, co si tyto pradávné bojovné Duše uvědomují je, že jejich Vyšší Já je volá v intenzivním procesu Smrti a Znovuzrození, které je zavede do naprosté ztráty iluze nižšího mužského ega. A to tak, že se uskuteční velký vnitřní proces, který může naprosto sejmout mužskou psychiku ze svého na strachu založeného základu. 

Symbol uložený v mysli, který pomůže uchopit tento proces, je Fénix povstávající z popela nebo osudové karty Smrt / Věž z balíčku Tarotu umístěné pospolu.

Toto je opravdu hluboká smrt starého mužského paradigmatu. Je to odchod od toho, co již déle nevibruje s mužskou cestou vzestupu. Je to opravdu naprosté znovuzrození, a aby došlo k znovuzrození, musí být dovoleno části identity zemřít.

Je to jako mužské posvátné zasvěcení Šamana v domorodých kulturách jako jsou Domorodí Američané prožívající "noc strachu" téměř celí pohřbení v Matce Zemi jen s minimální možností dýchat. Jsou předmětem všech emočních "spouštěčů" a narážek Stařešinů, aby vyprovokovali aktivaci Vyššího Mužského Vědomí, které spálí všechny nižší síly ega.

Muži Nového Věku, nyní jste zavedeni do své "noci strachu". Cokoliv co jste přivolali do vašeho 3D světa k zrcadlení vašeho vlastního procesu přeměny je přesně to, co potřebujete.

Přivolali jste své vlastní Posvátné Mužské Zasvěcení. Vaše emoční spínače mohou být nyní stlačeny na doraz. Můžete být zavedeni do míst které vás děsí a hluboce vás zkouší. Možná budete muset přeřezat pouta s lidmi a místy, kteří vás udržovali v zóně pohodlí.

Jste vystřeleni jako kosmická raketa Světla do Vesmíru. To představuje výjimečný stupeň přeměny. Možná zjistíte, že se váš život celý změnil během pár měsíců. Budete předvedeni před své nejhlubší, omezující a vládnoucí strachy. Vaše posuzování světa co je a co není možné, proti čemu stojíte a jak sami sebe držíte zpět z plného vyjádření, majestátu a slávy - všechny tyto triky ega budou přivedeny na světlo.

Budete muset čelit svým vnitřním démonům. Kdekoliv jste schovávali svou autentickou mužskou sílu, budete odhaleni. Ale ve skutečnosti budete odhalovat své Světlo světa, protože vy vytváříte všechny tyto změny, abyste rostli a rozvíjeli se.

Nyní je čas pro mužského Motýla projít intenzivním obdobím tvarování, smrti a znovuzrození, aby se mohl vymanit z dusivého zámotku a najít svá úžasná Křídla.

Muži Nového Úsvitu, možná zjistíte, že jste se během období hledání Světla ocitli na kolenou. Ale vy jste Bojovníci, Jste Velcí Ochránci Matky Země, jste Hořící Plameny Odvahy a Vítězství.Vaše nové spirituální oblasti a srdce-probuzení k vám přichází. Jste v procesu nalézání všeho co potřebujete k probuzení, růstu a své Svaté Misi.

Nikdy se nebojte symbolického procesu Smrti a Znovuzrození. Jste stvořeni z neporazitelného spirituálního kovu se Žhavým Zlatým Srdcem. To je místo, kde naleznete sami sebe - uvnitř Země, během Noci Strachu, umírající Šamanskou Smrtí.

A pak ve Světle Nového Úsvitu je vše Nové.

To je Kým jste vždy měli být.

Šamani Nového Věku. Bojovníci Míru.

Zastánci Bohyně Země. Oddaní Světla.

Klaníme se vám.

Autor: Sophie Bashford​/ únor 2016

Překlad: Martina Christová/Taunia​                                                                        www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.