Kristus a sluneční náboženství

26.03.2020

Křesťané stále přemýšlí nad Kristem jako nad bytostí v určitém místě, například v Palestině, kde Ježíš žil. Ale pokud je opravdovým vzkříšením a životem, nemůže žít v Palestině. Žije ve Slunci. Samozřejmě že je také všude v přírodě, ale pro nás, velmi specificky, je ve Slunci. Proto když přijmete zvyk dívat se ráno do Slunce a představovat si, že je to Kristus, kdo je před vašima očima, pokud se s ním spojíte a budete ho milovat, vaše celá bytost bude vzrušená a bude vibrovat v jednotě s tímto vesmírným světlem, zkondenzovaným a zmanifestovaným prostřednictvím Slunce. 

Zajisté, Kristus je daleko, mnohem dále než Slunce. Je synem Božím, druhá osoba Posvátné Trojice a nemanifestuje se výhradně v našem Slunci. V nekonečném Vesmíru je nespočetně mnoho sluncí, mnohem větších než jsou ta naše. Proto, když mluvím o Kristovi, musíte pochopit, že nemluvím o Ježíši, ale o vesmírné podstatě, která nemá ani počátek ani konec. Ježíš byl muž, který žil v Palestině před 2000 lety - bytost tak čistá a vznešená, bytost tak vysoce vyvinutá, že ve svém třicátém roce obdržel Svatého Ducha a ve stejný moment ducha Krista. Proto byl nazýván Ježíš Kristus. Ale Kristus se může narodit v srdci a duši všech lidských bytostí.

Pozn. překladatele: Jak se dívat do Slunce 

Zdroj: Complete Works Vol. 10, The Splendour of Tiphareth - The Yoga oftheSunwww.prosveta.com/api/flipping/C0010ANhttps://with-omraam.com/

Překlad: Martina Christová/Taunia

www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.