Jak se dívat do Slunce (I)

24.01.2020

Říká se, že jsou oči oknem do duše. Proč tato okna neotevřít a neposkytnout duši esenci domova prostřednictvím slunečního záření? Slunce je vibračně nejblíže Zdroji a jeho záření je doslova balzámem pro duši, tělo i mysl.

Dívání do Slunce je prastará praktika, která je silným nástrojem pro duchovní a fyzickou transformaci. Praktikovali ji Mayové, Egypťané, Inkové, Aztékové, ale ve svých počátcích i kněží katolické církve. O této metodě nemáme moc informací, jelikož se stala postupem času velmi nežádoucí a zakázanou. Projevuje se úžasnými výsledky na úrovni těla, mysli i duše, kterých se většinou snažíme dosáhnout celou řadou zdlouhavých cvičení, meditací a jiných duchovních praktik. Jedná se o metodu velice silnou, účinnou a dostupnou všem.

Jak se tedy bezpečně dívat do Slunce?

Praktikujte dívání do Slunce ne jindy než v intervalu hodinu po východu Slunce nebo hodinu před jeho západem, kdy je UV a IR index O. To tedy znamená, že zapadá-li Slunce oficiálně např. v 19:00 hod., od 18:00 hod. je bezpečné pro oči se do Slunce dívat. Vychází- li Slunce v 5:00, do 6:00 je časový interval pro slunění očí bezpečný. Podle učení H.R. Manka, který tuto metodu oživil a kterou šíří, se doporučuje začít se dívat do Slunce 10 sekund a každým dnem tento interval o dalších deset sekund navyšovat. Tak bychom se měli dostat za tři měsíce na 15 minut. V případě, že se nebudete některé dny moci dívat do Slunce, pokračujte následně tam, kde jste naposledy skončili. Například: Dosáhli jste 5 minut dívání do Slunce a následné 3 dny díky počasí nemůžete pokračovat, čtvrtý den pokračujete s časovým intervalem 5 minut a 10 sekund. Důležitá je pravidelnost - pokud počasí dovolí. V našich klimatických podmínkách se zřejmě bude jednat o delší časový úsek než jsou tři měsíce.

Můj osobní názor a zkušenost: Zvažte intenzitu záření a podle toho se přizpůsobte. Pokud se díváte do Slunce těsně před jeho západem kdy je intenzita záření už velmi nízká, lze se dívat déle než deset či třicet sekund. Řiďte se svou intuicí a dívejte se tak dlouho, jak je to pro vás pohodlné. Zvažte i svou stravu. Pokud jste již na stravě veganské či syrové, je váš organismus vibračně lépe připraven pro další nárůst vibrací, který Slunce poskytuje. V opačném případě doporučuji postupovat systematicky a pomalu. Připravte se na změnu jídelníčku, kdy tělo s navyšováním vibrací již nebude schopné některé potraviny přijímat. Změně stravy nechte volný průběh. Jezte to, na co máte chuť.

Do Slunce se díváme výhradně bez brýlí (dioptrických i slunečních) a kontaktních čoček!

Nedívejte se do Slunce pokud máte strach o své oči a této metodě plně nedůvěřujete!

Moje zkušenost: Díváni do Slunce v bezpečném časovém rozhraní je mnohem příjemnější a méně agresivnější než dívání se několik hodin na televizi nebo obrazovku počítače.

Ideální je stát bez bot na hlíně či písku - pokud je teplo. Doporučuji nestát během této praxe bosí na trávě. Pokud je chladno, ponechte si obuv.

V teplém období se doporučuje přidat k této praktice i chození bosky po hlíně nebo po písku, kdy máme přímý kontakt se Zemí. Ideálně 30-45 minut.

Pijte sluneční vodu - vodu nabitou sluneční energií. Nalijte vodu do skleněné nádoby a přikryjte (ne plastovým víčkem). Nejideálnější je opět postavit sklenici s vodou na hlínu a nechat 5-8 hodin na slunci. Používáme ji k pití, ale lze ji použít i jako oční kapky nebo pleťovou vodu. Léčivou schopnost vody podpoříte vložením křišťálové drúzy nebo většího surového křišťálu do sklenice s vodou před nabíjením na slunci. Můžete nechat venku i přes noc pro extra dotyk energií Hvězd a Měsíce :)

V první fázi praxe - tedy v intervalu do 15 minut (1-cca3měsíce) se začne dostavovat:

vnitřní klid, radost, dobrá nálada, pozitivní myšlenky, emoční vyrovnanost, euforie ze života, začnou se vytrácet negativní emoce jako vztek, zlost, žárlivost a závist, ze života začne mizet stres a podrážděnost

Co se může vyskytnout:

Začnete se "pročišťovat" na úrovni těla mysli i duše, což se může u některých jedinců projevit silnějšími symptomy v podobě bolestí hlavy, pocení, bolestí žaludku, mdlob, atd. Pokud takový stav nastane doporučuji pokračovat v praxi až symptomy odezní a postupovat velice pomalu a přidávat postupně každý den 5-10 vteřin dívání do Slunce.

Osobní doporučení: Dívejte se do Slunce bez velkých a netrpělivých očekávání výsledků. Otevřete se Slunci a vnímejte impulzy které k vám vysílá. Za touto praktikou se skrývá mnohem víc, než se dá slovy vyjádřit.

Jak se dívat do Slunce (II), Jak se dívat do Slunce (III)

© Martina Christová /Taunia 

 www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.