Krystal Transmitter - Vysílač

29.03.2020

GEOMETRICKÁ A NUMEROLOGICKÁ SYMBOLIKA

Krystaly Transmittery jsou známé díky geometrii svých fazet. Manifestují číslo sedm - tři poměry (stejně tak jako Channelingový krystal). Nicméně u krystalů Transmitterů se dokonalý trojúhelník nachází ve středu krystalu a spojuje dvě symetrické sedmistranné fazety na obou stranách trojúhelníku. Sedmička představuje schopnost kontrolovat fyzické smysly a touhy k uvědomění pravdy nadvědomé mysli. Sedmička je Bohem uvědomělé Já a trojka ho přivádí prostřednictvím individuálního vědomí k osobnímu vyjádření a manifestaci.

Numerologická kombinace čísel 7-3-7 symbolicky představuje osobní zplnomocnění a manifestaci (trojka) udržovanou v harmonii párem sedmiček, které se přímo spojují s nadvědomím. Jedinečný akt smísení nadvědomí s individuálním vědomím se uzemňuje do země způsobem, který demonstruje uchopení vesmírného vědění a moudrosti a jejich využití v každodenním životě.

Středový trojúhelník je spojovacím bodem - mostem mezi osobním a vesmírným ztotožněním se a představuje jednotu. Sedmistranné fazety představují ctnosti Bohem osvícených bytostí, kterými jsou: láska, vědění, svoboda, manifestace, radost, mír a jednota.

Použitím krystalů Transmitterů je možné spojit vědomou mysl s vesmírnou moudrostí a přijmout konkrétní informace týkající se individuální záležitosti nebo dosáhnutí vesmírné pravdy (v závislosti na záměru).

ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE

Krystaly Transmittery, pokud jsou správně použity, mohou vysílat lidské myšlenkové formy do vesmírné mysli, kterou jsou přijaty a je na ně řádně odpovězeno. První lekcí, které tyto krystaly vyučují je pročištění (zlepšení) komunikace jednotlivce. Pokud jsou myšlenky a otázky jasně definovány a vyslány do krystalu Transmitteru, krystal vyzáří tyto mentální vibrace do vesmíru aby na ně bylo odpovězeno. Pokud jedinec nemá jasno, není ve svém středu nebo není schopný položit jasné otázky, to co se navrátí zpět bude také mlhavé. Tak se vesmír chová. Pokud je jedinec precizní a přesný ve formulaci toho, čeho se dožaduje, odpověď bude tuto jasnost odrážet. Jeden z hlavních elementů v komunikaci je schopnost vyjádřit přesně co cítíte že potřebujete, abyste mohli dosáhnout celistvosti. Druhým, stejně tak důležitým aspektem je pocit vlastní hodnoty, zodpovědnosti a přijetí toho, co se vám vrátí jako reakce na vaši žádost.

Naše myšlenky se stávají mentálními energetickými otisky, které vytváří naši fyzickou realitu. Dostává se nám toho, co jsme do vesmíru vyslali. Pokud nemáme co chceme, může to být tím, že jsme otevřeně nedefinovali a nevyslali své záměry jasně. Mohlo by to být ale způsobeno také tím, že jsme nebyli schopni integrovat do svých životů výsledky našich pozitivních myšlenkových projekcí. Při práci s krystaly Transmittery je možné se naučit umění komunikace jasnou formulací našich záměrů s jistotou, že jsme schopni a ochotni přijmout a integrovat vratnou energii - odezvu.

Krystaly Transmittery jsou kontrolním a harmonizačním systémem. Pokud neobdržíte jasnou odpověď, znamená to, že jste dostatečně detailně neformulovali otázku nebo projekci a nebo, že potřebujete být více otevření k přijetí odpovědi. Transmittery jsou velcí učitelé a pomocníci ve vyjasnění si toho, co opravdu chceme, pomáhají nám rozvinout schopnost projektovat svůj záměr do vesmíru a obdržet zpětnou odpověď.

POUŽITÍ TRANSMITTERŮ

Krystaly Transmitterů mohou pracovat dvěma různými způsoby. V obou případech vědomě vysíláte myšlenky nebo otázky, abyste dostali jasnou odpověď.

Protože mají Transmittery schopnost přenést energii ze zemské roviny do vyšších dimenzí, tyto krystaly mohou být použity jako komunikační základny k vytvoření vědomého spojení s jinými formami života. Transmittery jsou učební pomůcky, skrze které může jedinec nadále rozvíjet intuitivní vlohy a telepatickou komunikaci. Mohou být také použity mezi dvěma lidmi k vysílání a přijímání zpráv. Když je informace přijata patřičným příjemcem, přenos je dokončen a krystal je vyprázdněn od myšlenkových forem. Toto slouží jako sebe-ochranná pomůcka.

První a nejpoužívanější metodou je propojit a sladit svou mysl s myslí vesmírnou. Předtím, než budete tyto krystaly programovat svými myšlenkami, udělejte si chvilku času a zklidněte se, dýchejte zhluboka a zaměřte svou vědomou pozornost na vlastnosti, které představují sedmistěny. Vylaďte se na tyto spirituální kvality, zatímco držíte krystal v levé ruce. Potom jasně definujte svou otázku a položte vrcholovou špici krystalu na střed třetího oka a soustřeďte se na obraz, myšlenku nebo modlitbu, kterou tímto vyšlete do krystalu. Krystal obdrží tyto jemné mentální dojmy. Potom položte krystal na oltář nebo nějaké jiné významné místo a nechte ho v klidu 24 hodin. Během této doby, kdy dochází k přenosu, musí být krystal ve vzpřímené - vertikální poloze. Pokud krystal nemá přirozenou rovnou základnu na které může stát, je třeba jej podepřít, nejlépe dřevem. K podložení nepoužívejte jiné krystaly nebo kameny, protože by to mohlo narušovat proces přenosu. Během těchto 24 hodin podpoří projektivní sílu krystalu co nejvíce přirozeného světla (sluneční, měsíční), kterému může být krystal vystaven. Následující den, pokud možno ve stejný čas se opět v tichosti usaďte a vylaďte se na sedm ctností a pak naprosto utište svou mysl a buďte otevření, přijímající a ochotní. Opět položte trojúhelník na čelo a přijměte informaci, která vám byla zaslána zpět. Nejideálnější doba k programování Transmitteru je východ nebo západ slunce, kdy se světelné síly dramaticky mění.

Druhou metodou je vědomé nastavení záměru komunikace s nefyzickými spirituálními průvodci a mistrovskými učiteli. V obou případech by měl být záměr jasně definován a určen.

Když pracujete s krystalem Transmitteru, nikdo jiný by se ho neměl dotýkat. Po přenosu by měl být krystal očištěn.

Když jsou tyto krystaly vědomě nastaveny, stávají se "mocnou silou". Mohou propojit lidské vědomí se sférami, kde existují hvězdné bytosti. V této dimenzi není dualita, jen světlo a jeho vědomé vyjádření. Bytosti, které existují v této dimenzi neznají a neví co znamená život v dualitě. Vytvořením vzájemné vědomé komunikace můžeme my tady na zemi obdržet světlo, které je v jejich realitě stále přítomné, aby nám pomohlo v uchování našeho vlastního stabilizovaného spojení se zdrojem, přestože žijeme ve světě kde je polovina dne den a polovina dne noc. Oni, na oplátku za posílání svého světla, se učí jaké to je žít ve světě, kde světelná síla není nepřerušeně přítomna a musí být nalezena uvnitř Sebe, což vyžaduje víru a mistrovství. Společnou prací s Transmittery získávají oba druhy bytostí větší zkušenosti, vědění a rozvoj. Tento typ mezi-dimenzionální komunikace také velmi pomáhá v přemosťování světla vědomí napříč vesmírem.

VYROVNANÉ POLARITY

Krystaly Transmitterů a Channelingové krystaly jsou polaritami. Transmitter je mužský - jangový, rozhodný vysílač. Channelingové krystaly jsou ženské, jinové a přijímající. Přesto ale je každý z těchto krystalů sám o sobě vyrovnanými polaritami. Transmittery projektují myšlenkové formy, ale mají také schopnost přijímat, udržet a uchovat informace. Cahnnelingové krystaly vedou vnitřní uvědomění k rozpoznání pravdy, ale také jsou schopny ji vyjádřit prostřednictvím hlasu, aby mohla být moudrost jasně přijata. Každý z těchto Mistrovských Krystalů je velkým učitelem v umění komunikace, demonstrují schopnost dávat, stejně tak jako přijímat. Jsou příkladem mentální čistoty, vědomého zaměření a projekce, zatímco současně manifestují přijímání a vnímání.

Nabídku Mistrovského krystalu Transmitteru můžete najít v kategorii Mistrovské krystaly

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                         www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.