Krystaly Lemurských semen

29.03.2020

(Tyto informace byly předány v únoru 2000 na Kauai skupině sedmi lidí za asistence šesti Lemurských Krystalů od bytostí, které existovaly na planetě před dobou Lemurie a byly součástí osazování hvězdného systému.)

Některé Krystaly Lemurských Semen se těží v Brazílii. Údajně byly nalezeny na vrcholu hory, která byla obnažena za účelem těžby krystalů. Tyto přirozeně formované krystaly generátorů byly nalezeny odděleny v písku a nebyly formovány v drúzách. Okamžitě zaujaly pozornost, protože nebyly jako zbytek krystalů, které byly v této oblasti nalezeny rostoucí v drúzách. Některé z nich, ale ne všechny, mají nádech do oranžového a červeného odstínu. Tyto jedinečné krystaly jsou krystaly křišťálu, ale místo lesku se jeví jako mléčné nebo jakoby mlhavé - mají matný povrch. Jejich nejjedinečnějším rysem je sada horizontálních čar - zářezů, které se nachází na jedné nebo více stranách krystalu. Všeobecně (ale ne vždy) tyto výrazné horizontální zářezy končí v trojúhelníkové fazetě formující konečnou špici krystalu.

Krystaly Strážců Záznamů byly naprogramovány pradávnými Atlanťany před pádem velké civilizace, aby uchovali a ochránili svá poznání a znalosti. Ale krystaly Lemurských Semínek jsou jiné. Tyto "semenné" krystaly byly naprogramovány specifickými informacemi stejně tak jako krystaly Strážců Záznamů, ale byly uloženy do země v místě, kde se očekával růst krystalů v následujících tisíciletích. Tyto krystaly byly naprogramovány tak, aby vyzařovaly frekvence k druhým krystalům, které se tvořily skrze čas. Velkou součástí toho co vyzařují, je smysl sjednocení a jednoty každé individuální části jako rovnocenné a ne lepší než nějaké druhé části. Vyzařují nezbytnost lásky pro uskutečnění rozvoje.

Věří se, že Lemurská rasa osazující náš svět opustila zemskou rovinu a odešla do jiných hvězdných systémů, když život na povrchu planety nemohl být déle zachován. Nicméně, mnoho Lemuřanů také vstoupilo do země a odtud se stále starají o zemi a jsou zodpovědní za vystupování těchto krystalů na povrch. Udržujíce čisté vědomé telepatické spojení s těmi, kteří odcestovali do jiných hvězdných systémů, tento vysoce vyspělý druh bytostí zachovává svou vlastní jednotu. Vystoupené krystaly Lemurských Semínek na povrch země pomáhají tímto způsobem vytvářet holografické spojení mezi vnitřní zemí, povrchem země a hvězdnými oblastmi. Toto holografické spojení také spojuje krystaly Lemurských Semínek s dalšími krystaly uvnitř a na povrchu země. Propojuje krystaly s lidským magnetickým polem, lidské magnetické pole se zemí a zemi s vnějším multidimenzionálním vesmírem. Jedním z hlavních účelů těchto semenných krystalů je vytvořit konečnou holografickou jednotu. Je třeba pouze jednoho krystalu Lemurského Semínka k holografickému propojení se všemi semennými krystaly. Toto energetické spojení vytváří energetickou mřížku kolem země, což nás spojuje s vnitřními a vnějšími světy.

Horizontální čáry se jeví jakoby byly vytvořeny do těchto krystalů laserem. Je to jako kdyby nesly vědění toho, jak zachovat jednotu, zatímco jsou individualizovány a žijí na fyzické úrovni. Jak zůstaneme vědomě spojeni když jsme se stali lineárními a pozemskými? Jak se můžeme starat o každou druhou žijící věc stejně tak jak se staráme o sebe? Jak se můžeme starat o své prostředí jako kdyby to bylo naše vlastní tělo? Krystaly Lemurských Semínek stimulují limbickou část mozku, což je naše nejvíce instinktivní animální část, a stimulují mozko-páteřní tekutinu vyšší frekvencí. Tím je holografický přenos přijímán, což nám pomůže rozvinout naše vědomí v zahrnutí lineárnosti a všednosti rovnocenně s božským a vesmírným.

Lemurské Krystaly a Domorodí Američané

Konec Lemurské civilizace nastal ve stejném okamžiku jako konec civilizace Atlantské, ale přestože fyzická civilizace skončila, vědomí Lemurie nikdy neodešlo. Je udržováno živé v zemi naší planety, abyste nikdy nezapomněli na svou pradávnou minulost.Všichni domorodí lidé, Indiáni v této oblasti světa - Spojené Státy, Jižní Amerika, Kanada - jsou vzpomínkou - nositelé Lemurské civilizace. Mají v sobě uzamčeny vzpomínky na pradávné způsoby. Přestože tyto vzpomínky zůstávají uzamčené, jejich energie jsou samy o sobě na planetě vnímány. Jednoho dne budou tyto vzpomínky odemknuty.

Ke konci Lemurské civilizace si byly fyzické bytosti vědomy příchodu velkých změn v zemské mase. Bylo učiněno rozhodnutí, že veškeré cenné vědění Lemurie bude uloženo na Zemi pro pozdější využití. Kolem 300 let před koncem Lemurské civilizace se začaly tyto fyzické bytosti připravovat na kataklysma. Započaly s různými způsoby ukládání záznamů. Jednou z věcí kterou udělali bylo to, že naprogramovaly "semenné krystaly". Tyto krystaly byly rozmístěny po celé planetě v místech krystalového růstu. Tak mohou Lemurské semenné krystaly programovat druhé krystaly, které se během času formovaly. Toto je způsob, kterým krystaly které v sobě obsahují vědění předávají informace mezi sebou. 

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová                                                  www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.