Leží odpovědi v minulých životech?

12.02.2020

Tento článek je odpovědí na reakce prohlášení Teal Swan, které jsem přeložila, a sice o tom, že minulé životy nejsou odpovědny za vaši momentální situaci. Mým záměrem není nikoho o ničem přesvědčovat. Tyto řádky jsou určeny především těm, kteří v sobě mají ryzí a autentickou touhu po poznání a pravdě a kteří jsou odhodlaní překonat vše, aby se dostali co nejvíce do souladu se svou duší, aby mohli zažít nejvíce možný potenciál sebe samých v této pozemské 3D realitě - v lidské realitě. Je také pro ty, kteří jsou ochotni a schopni podívat se za spoustu "tvrzení", které kolují v duchovní sféře a nejsou v souladu s vesmírnou pravdou pro vaši momentální inkarnaci.

V první řadě vyzdvihuji fakt, že toto tvrzení nepopírá minulé životy, paralelní reality, buněčnou paměť, kolektivní vědomí ani vzorce a záležitosti rodových linií, které se předávají z jedné generace na druhou. Pointou celého tohoto prohlášení je to, že odpovědi na své problémy všeho druhu najdete ve svém stávajícím životě, kde je máte možnost také zvědomit, konstruktivně zpracovat a integrovat. Pokud máte odvahu podívat se do svého podvědomí, najdete tam příčiny vašich starostí, problémů, nemocí a událostí vašeho života, jejichž kořenové příčiny vždy najdete ve svém dětství. 

Nicméně, všude-přítomné vědomí se vám snaží pomoci všemi způsoby a může vám ukázat obrazy a příběhy jiných životů. Pointou ale je, že se vám snaží ukázat to, čemu vibračně odpovídáte, co definuje energii, ve které se nacházíte. Život nebo příběh, který je vám ukázán tímto způsobem, nemusí být ani váš, ale může to být příběh někoho jiného nebo příběh vašich předků, který je v buněčné paměti uložen. To ale není podstatné. Podstatné je to, co se vám snaží sdělit. Je žádoucí najít adekvátní situaci, pocity nebo emoce v tomto životě odpovídající tomu, co vám bylo ukázáno a najít způsob, jak je co nejlépe zpracovat a tím změnit vaše vibrační nastavení, genetickou informaci a potenciál. A co zpracujete tady a teď, se promítne napříč rodovou linií.

Byl také vznesen dotaz na mé zkušenosti. To, co tu popisuji mé zkušenosti jsou. Na počátku své cesty jsem hledala odpovědi stejným způsobem jako většina....v józe, meditacích, minulých životech, atd. Věřila jsem, že když se propojím s "vyššími světy", budu žít ve zdraví a konstantní blaženosti. Nestalo se tak a já jsem se dožadovala vysvětlení. Odpovědi začaly přicházet, když jsem se prací se Sluncem propojila s vesmírnou inteligencí, která začala zodpovídat mé dotazy a detailně mě provázet jistými procesy. Tam jsem musela začít propouštět všechna nezdravá přesvědčení kolující v kolektivním vědomí. Jedním z těchto přesvědčení bylo také to, že své problémy vyřeším v Egyptě, Atlantidě nebo kdo ví kde ještě... Nechala jsem se vést vědomím slunce, a to změnilo můj život, prohloubilo mé poznání a rozšířilo mé vědomí. Fyzicky jsem se naprosto vyléčila ze všech neduhů a nemocí. Osvobodila jsem se od závislostí a splnila a plním si své sny. 

Ano, na své cestě jsem vnímala "příběhy minulých životů", ale jak je zmíněno výše, vždy jsem je použila jako nástroj ke zvědomení situace tohoto života, která tomu odpovídala a pracovala jsem s ní. Navštěvovala jsem sama sebe z jiných inkarnací a vždy když jsem se viděla jako kněžka, královna nebo bezdomovec, integrovala jsem kvality, které jsem "u této bytosti" vnímala do své stávající inkarnace. Tyto návštěvy jsem nevyhledávala já, ale řídilo je mé vědomí.

V dnešní době se velké množství lidí nachází v těžké životní situaci a hledají pro ni východisko. Mnoho z nich zvažuje možnost tento život opustit. Jsem přesvědčena o tom, že ti z nás, kteří v této situaci byli před 10-ti, 15-ti, 20-ti lety, mají a mohou nabídnout naději v podobě kvalitních uzemněných odpovědí. Opravdu si nemyslím, že pro člověka, který je zoufalý, je odpovědí projížďka na jednorožci nebo let na ptáku Ohniváku. Všichni jsme přišli na tuto planetu z hvězd, ale pokud jsme v lidském těle, jsme lidmi a žijeme pozemskou lidskou zkušenost. Své vnímání vesmírné pravdy a své schopnosti máme ukotvovat a žít v lidské zkušenosti, v každodenním pozemském životě. Na to, jak si myslíme že jsme vědomí, stále velmi málo rozumíme lidskému tělu a psychice. Máme odpověď na to, co jsou emoce? Co je bolest? Co je strach? Co je marnost? Co se nám snaží sdělit? Proč přišli? Jaký je jejich účel? Kde vznikly a jak s nimi vědomě pracovat? 

Poslední roky jsem se soustředila na poznávání sama sebe. Obrovsky nezbytnou součástí této sebeanalýzy bylo prozkoumávání a léčení vlastního dětství. Síla a výsledky této práce jsou slovy nepopsatelné. Nicméně, jsem si kladla otázku a hledala cestu, jak se léčit bez toho, aniž bych se musela prohrabávat stále dokola v těch příbězích, které způsobily fragmentaci osobnosti a nesoulady v emočním těle. Cítila jsem, že musí existovat jednodušší a účinnější řešení. Až jsem se dozvěděla o Metafyzické anatomii, jejíž autorkou je Evette Rose. Její práce a poznání jsou geniální a začínají prosakovat do lékařských sfér. Evette porozuměla souvislosti mezi prožitkem, pocitem, emocí, instinktem a částí fyzického těla, kde se zápis tohoto původního prožitku ukládá. Pokud zacílíte daný problém vědomě a na všech zmíněných rovinách, docílíte slušného všestranného proléčení. Tato metoda začíná prosakovat do ČR prostřednictvím Evy Zeťkové a pracuje s ní ve svých terapiích Veronika Barkoci.

A o co tedy vlastně jde? Jde o to, že když proléčíte své emoce, vyléčí se vám fyzická těla a vrátí se vám síla, kterou jste zapomněli že máte a můžete žít. Síla, která se nachází ve zdravých emocích. A potom, ne že nebudete své emoce prožívat. Budete, ale nebudou vás ovládat, budou vaším zdravým kompasem místo toho, aby vám způsobovaly stres, paniku, strach, deprese a jiné vyhrocené stavy. Jde o stav, kdy se svým emocím nebráníte a kdy je nesoudíte. Negativní emoce jsou součástí lidské pozemské zkušenosti.

Takže, pokud jste oddaní sami sobě a odhodlaní navyšovat svůj potenciál v lidství, pracujte na léčení svých emocí, pracujte s fragmentací, se svým dětstvím, zvědomujte a integrujte to, co jste museli ve svém životě potlačit a odsoudit a využívejte duchovní praktiky jako nástroj k posílení, ne jako únik před sebou.

Doporučuji také četbu článku Proč si spirituální učitelé odporují ve svých tvrzeních

©Martina Christová / Taunia                                                                         www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.