Udržovat "vibrační krok"

29.01.2020

Žijeme v době, kdy v souladu s naším narůstajícím pochopením se slova energie, vibrace a frekvence dostávají do popředí naší běžné terminologie. V těchto termínech a skutečnostech, že vše je energií - určitou vibrací, začínáme chápat i další souvislosti. Vše je hra vibrací. Nacházíme se v intenzivním evolučním procesu. Toho už si je dnes asi každý vědom. Je to Slunce a Země, kdo invokují změny v nás - kdo nás mění. Tyto energetické změny lze podpořit naší pozorností, kterou dáme své stravě a životnímu stylu.

Když po určitém období dívání do slunce mé tělo začalo vyžadovat syrovou stravu, byla tato skutečnost pro mě velkým překvapením. Nevěděla jsem, že existují lidé, kteří se takto stravují již celé roky. Zprvu jsem nechápala co to vše znamená, ale velmi brzy jsem zjistila, že mé tělo přesně ví co chce a proč. Začalo ožívat, komunikovat a razantně ovlivňovat mou pozornost co se týče myšlenek a nových přicházejících informací.

Podle doktora Williama Wonga produkuje naše tělo, respektive slinivka břišní, proteolytické enzymy zhruba do sedmadvaceti let našeho života. Potom tato produkce ustane. Enzymy, které tělo vstřícně používalo k čištění krve a orgánů od bílkovinných vláken a jejich shluků včetně jizvových tkání, začne šetřit a do oběhu tak vpouští jen jejich minimální množství. To způsobuje houstnutí krve a výskyt tuhých jizvových tkání uvnitř orgánů a ústrojí našeho těla. Co tím stvořitel zamýšlel, když nám dal do vínku jen omezené množství enzymů pro náš organismus? Zřejmě nepočítal s tím, že si jednoho dne začneme svoji potravu tepelně upravovat a veškeré enzymy v ní ničit.¨

Syrová strava ale není jen příběhem o enzymech. Je i velkým pomocníkem v otázce navyšování vibrací našeho těla v době, kdy naše planeta a celý vesmír prochází intenzivním energetickým procesem a my s ní potřebujeme udržovat "vibrační krok". Zralé čerstvě utržené plody obsahují aktuální vibrace planety a také jsou nasyceny energií sluneční. Takto "vibračně aktualizované plody" dokážou zvednou vibrační hodnotu našeho těla, jelikož vyšší vibrace vždy "zvedají" vibrace nižší. Tato zkušenost nemusí být vždy příjemná, jelikož dochází k uvolňování a následnému zpracování starých vzorců, přesvědčení a zkušeností, které sedí v podobě "hutných energií" v naší buněčné paměti a tedy i fyzickém a energetickém těle.

Doporučení k vědomému navyšování energií: Dívejte se do vycházejícího nebo zapadajícího Slunce /viz. Jak se dívat do Slunce/, choďte bosí - nejlépe po hlíně či písku, jezte hodně čerstvého ovoce a zeleniny, koupejte se v moři, jezerech a rybnících, pijte vodu ze studánky, choďte na pravidelné vycházky lesem. Pozitivní mysl, radost a zdraví se přirozeně dostaví samo. Jde ruku v ruce s oceněním a oslavou života tady na Zemi.

©Taunia

www.slunecnabrana.cz , www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.