Božské Principy Vesmírné Pravdy

05.07.2021

Nacházíme se v intenzivním kolotoči obrovských kritických výzev téměř v každé oblasti života. Mnozí obdrželi paralyzující ránu, která obrátila a stále obrací jejich život naruby a která je pečetí trvalé životní změny. Nejsou to ale pouze jedinci, kteří čelí zlomovým výzvám, nýbrž celá společnost. At´se jedná o cokoliv a kdekoliv, vše, co se odehrává a tlak, kterému jsme vystaveni, má jeden jediný účel a smysl a tím je procitnutí a probuzení se ze spánku v nevědomí. Tyto rány s vámi přichází zatřást proto, abyste se začali pídit po vyšším smyslu vaší existence, kde jednoho dne nebudete moci jinak, než nastoupit na cestu k vědomému spojení s vlastní duší a tím k převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Začínáte rozumět tomu, že systémy a organizace, které řídí tento svět nejednají v nejvyšším zájmu lidstva, a proto budete hledat nové cesty. Cesty, které jsou v souladu s posvátnou esencí vaší božské duše a tím s Inteligencí Univerza. Takové cesty jsou konstruktivně obohacující pro lidstvo jako celek a stávají se nezbytným článkem kvalitního základu nového a vroucného života na planetě.

Nastupujete cestu, kdy si musíte oživit a zvědomit Božské Principy Vesmírné Pravdy zakódované ve vaší DNA. Čeká vás proces očisty a vědomé integrace vlastní pozemské temnoty, propojení s vlastní intuicí a jednoho dne přijímání následků vlastních vědomých rozhodnutí. Nikdo neví, jak dlouho tato cesta potrvá, nicméně vaše rozhodnutí, kterým směrem se vydáte, je zásadní.

Některé úseky, kterými budete procházet jsou prošlapány těmi, kteří kráčeli před vámi, jiné budete muset prošlápnout sami. Byť se to tak nemusí jevit, tato doba je přerodová a plná obrovských příležitostí. Stávající systém je nefunkční, manipulativní, a v mnoha ohledech zkostnatělý. Proto je zde živná půda pro nové způsoby, nové cesty a možnosti, u kterých je nezbytné, aby byly vytvořeny z místa čistého záměru pro dobro a obohacení všech. Musíte je hledat a musíte je najít. Existují. Tyto projekty vzniklé z čistého místa záměru budou čelit výzvám, ale zároveň budou podporovány nejvyšší možnou silou Zdroje, jelikož jsme se sem přišli vyvíjet a rozvíjet, a jelikož Zdroj sám poznává sám sebe prostřednictvím našich zkušeností a uvědomění. 

Nabízím stránky www.slunecnabrana.cz všem, kteří se rozhodli nastoupit cestu do vědomého propojení s vlastní duší. Spoustu informací najdete mezi řádky. Tyto internetové stránky vznikly v důsledku hluboké nezlomné touhy najít vlastní domov - svou vlastní duši, její vibrační otisk a záměr, který se zmanifestoval do pozemské zkušenosti. Věděla jsem, že cesta existuje a našla jsem ji prostřednictvím Slunce. Tloukla jsem na Vesmírná vrata tak dlouho, až se otevřela. Tuto zkušenost sdílím v kategorii Slunce v článku Jak jsem se zadívala do Slunce. Život mě dotlačil naučit se přebírat odpovědnost za vlastní zdraví. Tyto příběhy najdete v článku Já jsem se rozhodla být plně zdravá, Poslové zvaní hormony a Odpovědnost za vlastní život. Na své cestě jsem zažila pro mozek těžko uvěřitelné okamžiky, kdy přistoupila Vesmírná Intelingence a razantním způsobem mě postavila na území nového jména a konkrétní činnosti - zprostředkování mistrovských krystalů (najdete na www.mistrovskekrystaly.cz)

Nebudu vám slibovat, že se dostanete jednoho dne do místa, kde vše bude růžové a bezproblémové. Problémy a výzvy se budou stále objevovat, protože jsou katalyzátorem osobního a spirituálního rozvoje a růstu. Ale nebudete je už jako problémy moc vnímat, budete je vnímat jako nový potenciál pro svůj další vývoj. A štěstí ?.....pro mě je největší štěstí a spása ukryté právě v souladu se svou duší - tedy Vyšší Kosmickou Perspektivou a dostatečné síle nepáchat prostituci na základě strachu jak na svém těle, tak na své duši.

Poznámka: Původní stránky slunecnabrana.eu vzniklé roku 2014 byly převedeny pod doménu www.slunecnabrana.cz v roce 2020.

©Martina Christová / Taunia                                                                                  www.slunecnabrana.cz, www.mistrovskekrystaly.cz

Tento článek lze nekomerčním způsobem sdílet v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.cz a www.mistrovskekrystaly.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.