Krystaly

!!! ČLÁNKY O KRYSTALECH A KAMENECH ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Prodej a nabídku krystalů on-line najdete na WWW.MISTROVSKEKRYSTALY.CZ

"Strážce záznamů" je jeden z nejposvátnějších krystalů, který kdy může být spatřen nebo se kterým může být pracováno. V těchto krystalech mohou být uloženy eony moudrosti a při správném vyladění mohou předat starodávná vědění a hluboká tajemství Vesmíru. Tyto krystaly byly vědomě a záměrně naprogramovány buď bytostmi nadduše, které stvořily...

Vltavín

27.01.2020

Jako kámen propojitelnosti, Vltavín nese intenzivní frekvenci splynutí zemských a mimozemských energií, které jsou rychle cítit často hlavně těmi, kdo rezonují s jeho silou. Držení Vltavínu poprvé způsobuje často pocit tepla, prvně v ruce a potom postupně v celém těle. V některých případech se aktivuje srdeční čakra, což se projevuje tlučícím...

Jako dominantní silný kámen, dokáže být kalcit drahým přítelem v rapidně vyhrocených a měnících se časech. Jedna z nejdůležitějších lekcí, které kalcit předává je "umění bytí". Pokud chce někdo uchopit tajemství kalcitu pouze myslí, jeho pravý význam nemůže být obsáhnut. Je žádoucí raději dovolit vašemu Bytí podívat se na kalcit z úrovně pocitu a...

Pro většinu z nás, kteří prožíváme své životy ukotveni ve fyzické sféře, kterou nazýváme "realitou", je myšlenka krystalového léčení iracionální pověrou a "nesmyslem nové doby". Je to jako kdyby se většina z nás ptala, jak může být kámen něčím víc než kamenem, o to méně, jak může uchovávat energii nebo nám pomoci se léčit? Abychom na tuto otázku...

Při úsvitu každého dvoutisícového cyklu, velcí mistři, jak fyzičtí, tak nefyzičtí se schází, aby nastavili novou frekvenci vědomí pro další nadcházející věk. Na počátku věku Berana vystoupil Moses na horu Sinai a přijal Božský psaný zákon, který byl předán lidu. Když započal věk Ryb, Ježíš Kristus se zjevil na zemi, aby učil zákonu lásky - jeho...

Měsíční kámen pomáhá uklidňovat a vyrovnávat emoce. Pokud převažují emoční reakce, je těžké spojit se s vyššími sférami reality. Měsíční kámen vyrovnává, tiší a léčí, aby jedinec nežil a neidentifikoval se s emočními stavy. Mnoho starých emocí je uloženo v podvědomí. Měsíční kámen pracuje jako strážce brány do podvědomí a ochraňuje nás před...