Osobní rozvoj

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Myšlenka, že můžeme myslet svým srdcem není už jen metaforou, ale velmi opravdovým fenoménem. To vešlo ve známost, jelikož propojený výzkum dvou nebo tří oblastí dokazuje, že srdce je hlavním centrem inteligence lidských bytostí.

Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru. Můžete jej vnímat jako živou přítomnost, která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm. Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech, ačkoliv ne v přesně takové formě, jako v tom vašem.

Jak dalece se musíme od sebe odchýlit? Jak dlouho musíme sami sebe opouštět od chvíle, kdy jsme si vybrali se opustit? Opouštíme sami sebe při porodu a pokud nesjednotíme sami sebe během svého života, sjednotíme se ve smrti.

Alchymie slz

10.02.2020

V každém momentě smutku, opouští další vrstva zastaralých buněčných vzpomínek vaše energetické pole. Jak je každá vrstva uvolněna prostřednictvím spontánního vyjádření pochyby, beznaděje a zklamání, život se postupně očišťuje a osvobozuje od prokletí nevědomí. To vám může pomoci pochopit, že se neděje nic zlého, pokud jste smutní. Pokud nic jiného,...

Možná jste někdy zaznamenali, že si spirituální učitelé navzájem protiřečí nebo že i jedna a ta samá osoba pokaždé tvrdí něco jiného. Vzorným příkladem takového tvrzení je následující: "Musíte milovat sami sebe a zaměřovat svou pozornost na to co vás těší. Nejste tu od toho, abyste druhé činily šťastnými, protože každý je sám zodpovědný za své...

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší, jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám. Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů...

Je třeba porozumět, že změny a symptomy vzestupu které zažíváme nejsou událostí jednoho dne nebo jednoho období. Je to postupný proces, ve kterém se naše nejen fyzická těla přenastavují. Krůček po krůčku. A bude to pokračovat, jelikož v "úrovních" do kterých směřujeme budeme mít úplně jiná těla. Proto i když se naše tělo momentálně očistí např....

Negativní myšlenky mají nejškodlivější dopad na naše emoční, spirituální a fyzické bytí. Vytváří toxický život ve vyčerpávajícím kyselém prostředí. Ale opak je pravdou o pozitivních myšlenkách. Co se děje když se neustále pohybujeme sem a tam mezi pozitivním a negativním a nejsme schopni se z této smyčky vysvobodit? Pokud nezůstaneme v pozitivním...

Myšlenky jsou vedle pocitů a emocí jedním z nástrojů tvoření naší reality tady na zemi. Proto jejich vědomým používáním můžeme záměrně měnit svůj život. Podstatné ale je, aby my jsme byli pány svých myšlenek, a aby myšlenky neovládaly nás a pracovaly v náš prospěch. Je třeba si uvědomit, že myšlenky a přesvědčení si musíme volit podle toho, jestli...