Blog

!!! ČLÁNKY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU LZE SDÍLET VŽDY POUZE S UVEDENÍM AUTORA, PŘEKLADATELE A SE VŠEMI UVEDENÝMI AKTIVNÍMI ODKAZY. ČLÁNKY O KRYSTALECH LZE SDÍLET POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM AUTORA NEBO PŘEKLADATELE !!!

Nemám právo soudit, kam mě moje Duše umístí. Vždy existuje něco, co mohu předat v každé situaci, ve které se nacházím. Vždy existuje hlubší místo uvnitř mého srdce, kam jsem vyzývána vstoupit.

Jaká je síla ženy, která se otevřela posvátnosti a Božské pravdě sebe samé? Co se stane, když má odvahu přinést své vnitřní světlo ven? Co se stane, když zjemní své ostré hrany, posadí své bosé nohy na duši země, otevře své posvátné cesty Pradávným Předkům a prohlásí: "Ano, jsem připravena být vidět?"

Vaše životy jsou vytvořeny důslednými podprahovými mechanismy přežití. Vaše práce, vztahy, chování, aktivity, vzhled a přání jsou utkány tak, aby jste se cítili přijati svým okolím a společností, protože pak můžete bezpečně přežít v tomto světě. Snažíte se druhé přesvědčit a ukázat jim své štěstí, harmonii a dokonalost ve které žijete...nebo se...

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co...

Na cestě každého schopného muže se v jistém bodě objeví žena - vědomá žena, která vás vyzve k vesmírnému tanci. Bude oděna do záhad vesmírné pravdy a vyšších zákonů. Setkání s touto ženou strhne iluze ve všech oblastech vašeho života a vy budete vyzváni k rozhodnutí - buď se vrátit do bezpečného, pohodlného světa falešných jistot, nebo vložit svou...

Vaše intuice nemusí dávat smysl druhým a z fyzického pohledu nemusí být zřejmé souvislosti, ale vy své intuici musíte naprosto důvěřovat.

Byl královský dvůr. Tomuto dvoru vládl král, který věděl vše. Měl spousty poddaných, kteří věděli méně, ještě méně, nejméně až téměř nic. Král měl kapelu složenou z mnoha hudebníků. Každý hrál na jiný nástroj. Byly to kouzelné nástroje, které je možné slyšet pouze, když se člověk naučí rozpoznávat jejich tóny. A to pouze tak, že hudbu bude hledat....

Již dlouho jste oprašovali a leštili své nejsilnější nástroje a rozpomínali se na svou podstatu vědomého tvůrce. Nyní nastal čas. Nastal čas tyto oživené nástroje používat a uplatňovat nejvyšší nároky a práva na prosperující, tvořivý a plnohodnotný život ve zdraví a hojnosti. Život, který odpovídá vaší světelné podstatě. Jste to vy, kdo musí...

Když cítíte potřebu se vzdálit do ústraní, to se jen vaše Duše snaží s vámi navázat kontakt a k tomu potřebuje, abyste byli sami. To proto, aby jste Ji mohli cítit, slyšet Ji a mohli s Ní komunikovat, přiblížit se skrze integraci Světla a vln vlévajících se opět do vašeho celého Bytí. To se děje v tichosti, v přírodě, když spíme.......

Vědomá žena se nespokojí s průměrným vztahem. Funkční vztah tak jak si ho představuje lidská mysl není její cílovou destinací a podmínkou pro šťastný život. Je šťastná a naplněná sama sebou. Nepotřebuje lichotky, uznání a hloupé intriky k tomu, aby byl její život vzrušující. Nehledá muže aby vyplňoval "mezery" a volný čas v jejím životě.

V této době rozvoje vaší Duše přijímáte neuvěřitelně hluboké spirituální spojení se svým partnerem - Duchovním Dvojčetem. Jste uvnitř vejcovitého Světla, které je podobné vzorcování které bylo přítomno v době, kdy jste poprvé vstoupili do bytí - hned na počátku světů. Tato energetická bublina světla je vyživující pro vás pro oba, udržuje vás v...

Mnohé v životě na této planetě je stále ve velkém nesouladu díky lidské mysli. Člověk si dostatečně neuvědomuje, že nejen svými činy, ale i svými toxickými myšlenkami působí nesoulad v dalších říších této planety.

Když budete mít štěstí, zůstanete sami. Docela sami, vedle vás nebude nikdo a opírat se budete muset jen o zem a sami o sebe.

Symbol vlka je nejen neuvěřitelně silný archetyp, ale je to zároveň i ztělesněná energie, která doprovází člověka od samého počátku jeho existence na této planetě. Nikdo neví, proč tomu tak je a zřejmě se to nikdy nedovíme. Vlci jsou záhadní tvorové. Vím, o čem hovořím, neboť tato úžasná zvířata se stala osudem mého života.

Nyní dochází k velkému posunu v souvislosti s našimi nejbližšími vztahy. Ve vašem životě je jeden nebo dva vztahy, které je potřeba zpracovat na spirituální úrovni. Tento posun je souběžný s nedávnými přenosy z Vyšších Zdrojů spojených s vaším vyvinutým posvátným spojením se Starodávným Egyptem a jistými hvězdnými systémy.

Vy víte...

30.03.2020

Drazí, pamatujte, že v této době intenzivních změn na naší planetě máte poslání, které má své určené místo od prvního úsvitu.

Bohyně vždy volala vaše jméno. Její volání vašeho jména je posvátným šepotem skrze celou věčnost, která vás provází skrze sítě a mozaiky všech dimenzí nacházejíce vás v tomto přítomném okamžiku.